Skip to main content

Rehabilitering af patienter med cirrose udskrevet efter hepatisk encefalopati forbedrer overlevelsen

Patient empowerment is an essential aim for the rehabilitation clinic. This is promoted mainly through dialogue with a view to identifying and addressing clinical, psychological and social problems.
Patient empowerment is an essential aim for the rehabilitation clinic. This is promoted mainly through dialogue with a view to identifying and addressing clinical, psychological and social problems.

Michala Maj Andersen1, Søren Aunt1, Nanna Martin Jensen1, Christian Homann1, Joan Manniche2, Svend Svendsen2, Erik Christensen1, Astrid Reher-Langberg1 & Frank Vinholt Schiødt1

28. okt. 2013
3 min.

Introduktion

Nyere studier har vist, at mortaliteten efter et år hos patienter med levercirrose og hepatisk encefalopati (HE) er høj: 60-80%. Med henblik på at forbedre overlevelsen for denne gruppe patienter har vi på Bispebjerg Hospital etableret en rehabiliteringsklinik (RK) for patienter med alkoholisk levercirrose, som er blevet udskrevet efter at have været indlagt til behandling for HE.

Materiale og metoder

RK blev etableret i sommeren 2009 og blev placeret i et rum på afdelingens sengeafsnit for leverpatienter. Patienter, som overlevede HE, blev i perioden fra september 2009 til august 2010 prospektivt tilbudt deltagelse i RK og blev her set ambulant af en erfaren
sygeplejerske til et entimes interview og en klinisk undersøgelse med 1-3 ugers interval. Derudover blev patienterne set af en gastroenterologisk speciallæge ved behov. Patienternes kliniske, psykologiske og sociale problemer blev identificeret og adresseret, sidstnævnte ofte med hjælp fra en sygeplejerske, som besøgte patienten i dennes eget hjem. Alkoholforbrug blev registreret, og patienterne blev opfordret og støttet med henblik på alkoholophør ved hvert besøg. Blodtryk, puls og vægt blev målt ved hvert besøg. Ascites, øsofagusvaricer og anden komorbiditet blev behandlet i overensstemmelse med kliniske standarder. Minimal eller klinisk HE medførte indlæggelse og relevant behandling. Patienterne blev sammenlignet med patienter med HE, der var udskrevet i 2008 (kontrolgruppe).

Patienterne blev opfordret til at inddrage deres pårørende i forløbet, og en »alkoholskole« blev afholdt for patienter og deres pårørende. Her blev der blandt andet givet information fra en læge, en sygeplejerske og en diætist om de skadelige virkninger af alkohol. Der var speciel opmærksomhed på patientens sociale problemer og behov. To ansatte fra Københavns Kommunes Socialforvaltnings hjemmehjælp var en del af dette studie og formidlede kommunal hjælp til patienterne med henblik på boligforhold, økonomi, plejemæssige og andre behov. Der blev etableret et tæt samarbejde mellem socialforvaltningen og RK.

Resultater

Nitten patienter blev inkluderet i RK-gruppen og sammenlignet med 14 patienter i kontrolgruppen. Child-Pugh-score var højere i RK-gruppen end i kontrolgruppen (median (spændvidde) 13 (8-14) versus 11 (7-13), p = 0,033), mens andre kliniske, demografiske og biokemiske parametre ikke var forskellige i de to grupper. Etårsoverlevelse var højere i RK-gruppen end i kontrolgruppen (16/19 (84%) versus 5/14 (36%), p = 0,012). Log-rank-test bekræftede en forbedret overlevelse for RK-gruppen (p = 0,008). Der var ingen forskelle i udgifterne til indlæggelser i de to grupper. I RK-gruppen blev alkoholforbruget nedsat hos alle undtagen to patienter.

Konklusion

Overlevelsen blev signifikant forbedret for patienterne i RK. Den øgede overlevelse medførte ikke højere udgifter til hospitalsindlæggelser.

Korrespondance: Nanna Martin Jensen, Gastroenterologisk/hepatologisk
Sektion, Medicinsk Afdeling I, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV.
E-mail: nanna.martin.jensen@regionh.dk

Interessekonflikter: ingen.

danish medical journal: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2013;60(8):A4683.