Skip to main content

Relaps af diffust storcellet B-cellelymfom med hudaffektion

Marie Kirstine Hjorth & Maria Rørbæk Kamstrup

26. feb. 2024
2 min.

En 76-årig mand blev set på hudafdelingen med to elementer på venstre crus debuteret fire uger forinden. Han var i 2015 diagnosticeret med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) i centralnervesystemet (CNS) og behandlet med kemoterapi med komplet respons.

Klinisk sås et infiltreret, indureret og let erytematøst 10 × 10 cm-element på mediale crus og et tilsvarende mindre på laterale crus. Diagnostisk blev der overvejet panniculitis, og der blev taget en dyb 4-mm-stansebiopsi fra mediale crus, hvilket medførte en central sårdannelse (A). Histologien viste et højmalignt DLBCL med samme markørprofil som det tidligere CNS-lymfom. Før histologisvaret var modtaget, blev patienten indlagt akut i andet regi med tiltagende gangbesvær. Helkrops-18F-fluordeoxyglukose (FDG)-PET-CT viste høj FDG-optagelse i venstre crus (B), binyrer og colon transversum. MR-skanning af columna totalis viste myelitis som muligt paraneoplastisk fænomen. Diagnosen var ekstracerebralt recidiv af CNS-lymfom.

Sekundær kutan spredning af DLBCL eller primært kutant DLBCL-leg type er sjældne, men vigtige differentialdiagnoser ved vurdering af uspecifikke læsioner på underekstremiteten. Ved mistanke om DLBCL bør udredning indeholde objektiv undersøgelse, repræsentativ biopsi, blodprøver inkl. laktatdehydrogenaseniveau og PET-CT [1].

Korrespondance Marie Kirstine Hjorth. E-mail: marie.kirstine.hjorth@regionh.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 26. februar 2024

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V72014

doi 10.61409/V72014

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

Vitolo U, Seymour JF, Martelli M et al. Extranodal diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and primary mediastinal B-cell lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016;27(suppl 5):v91-v102. doi: 10.1093/annonc/mdw175.