Skip to main content

Renaldenervering til behandling af forhøjet blodtryk

To nye randomiserede, sham-kontrolerede studier viser antihypertensiv effekt af overbrænding af sympatiske nerver til og fra nyrerne.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

19. jun. 2018
2 min.

Tidligere studier af kateterbaseret overbrænding af de sympatiske nerver til og fra nyrerne (renaldenervering) har vist, at det sympatiske nervesystem spiller en rolle for blodtrykskontrollen, men den kliniske effekt har været variabel. To nye studier af renaldenervering til hypertension hhv. uden supplerende medicin (RADIANCE-HTN SOLO) og med supplerende antihypertensiv behandling (PYRAL HTN-ON MED) viser gavnlig effekt af proceduren, som nedsatte det ambulante systoliske blodtryk med 6-7 mmHg sammenlignet med kontrolproceduren.

Professor, overlæge Michael Hecht Olsen, Syddansk Universitet, kommenterer: "De to studier imødegår mange af de tidligere studiers svagheder: grundigere denervering med et nyt device, bedre overblik over medicinadhærens samt brug af døgnblodtryk – og genopliver konceptet renaldenervering til behandling af resistent hypertension. Men studierne har andre svagheder: 1) Patienterne havde ikke alle resistent hypertension. I PYRAL HTN-ON MED havde patienterne ved randomisering et klinikblodtryk på 164/101 mmHg og et ambulant dagblodtryk på 157/102 mmHg på trods af, at kun 50% af dem fik tre forskellige antihypertensiva og ikke i anbefalet maksimal dosis. I RADIANCE-HTN SOLO havde patienterne ved screening et klinikblodtryk på 144/93 mmHg med 60% af patienterne ubehandlet eller på monoterapi, og en måned efter behandlingsophør var det ambulante dagblodtryk 150/93 mmHg. 2) De fleste af patienterne havde lav-moderat risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom, idet reel resistent hypertension var sjælden, og de fleste af patienterne i RADIANCE-HTN SOLO havde grad 1-hypertension. Derfor er det usikkert, om den observerede blodtryksreduktion er kosteffektiv. 3) Derudover er det usikkert, om patienterne reelt var blændet for behandling, idet de fleste patienter oplever lændesmerter op til flere timer efter renaldenervering. 4) Endelig er langtidseffekten af renaldenervering på blodtryk og prognose fortsat uafklaret. Derfor ændrer de to nye studier ikke de gældende guidelines, der kun anbefaler renaldenervering til behandling af hypertension i randomiserede kliniske studier”.

Azizi M, Schmieder RE, Mahfoud F et al. Endovascular ultrasound renal denervation to treat hypertensio (RADIANCE-HTN SOLO): a multicentre, international, single-blind, randomised, sham-controlled trial. Lancet 2018;391:2335-45.

Kandzari DE, Böhm M, Mahfoud F et al. Effect of renal denervation on blood pressure in the presence of antihypertensive drugs: 6-month efficacy and safety results from the SPYRAL HTN-OM MED proof-of-concept randomised trial. Lancet 2018;391:2346-55.

Interessekonflikter: ingen