Content area

|
|

Replikation af SARS-CoV-2 ved COVID-19-sygdommen

Replikation af virus er af stor betydning for sygdommens udvikling og spredning og finder overvejende sted i de øvre luftveje.
Foto: NIAID
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

COVID-19 er en luftvejssygdom, der først blev beskrevet sidste år. Som de tidligere beskrevne og beslægtede coronavirus, SARS-CoV-1, benytter SARS-CoV-2 virus sig af angiotensin-converting enzyme (ACE)-2-proteinet i de nedre luftveje som indgangsport til menneskeceller. Et nyt studie publiceret i tidsskriftet Nature har undersøgt forskellige organer for virusreplikation hos patienter med COVID-19. Forskerne har analyseret prøver i alt ni patienter, som havde COVID-19 og mentes at være smittet fra samme indekspatient. Infektiøs virusagens kunne påvises i svælg og lungevæv, men ikke i fæces, urin eller blod. Serokonversion af patienterne, defineret som fremkomst af antistoffer mod virus (IgG eller IgM), blev noteret i gennemsnit syv dage efter symptomfrihed, og den længste periode til fremkomst af antistoffer var 14 dage.

Overlæge, forskningslektor Jens-Ulrik Stæhr Jensen, Medicinsk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, kommenterer: »Studiet fra Wölfel et al er et grundigt arbejde vedrørende ni COVID-19-patienter med milde symptomer og dokumenterer flere vigtige forhold hos COVID-19-inficerede personer. For det første at der er en meget høj grad af virusreplikation og tilstedeværelse i pharynx. Dernæst at antistoffer optræder hos ca. 50% efter syv dage og hos alle efter 14 dage, og endelig, at en betydelig, og formentlig smitsom mængde af virus er til stede i pharynx i mange dage efter at antistoffer kan detekteres. Ud over den biologiske forståelse selve virus har resultaterne klinisk betydning for diskussionen, om det er bedre at undersøge trakealsekret end at tage prøver fra pharynx til diagnostik. Desuden bidrager studiet til øget forståelse af smitsomhed efter overstået COVID-19-sygdom, hvor de nye data giver en del af forklaringen på sygdommens udtalte smitsomhed og dermed pandemipotentiale. Hovedsvagheden i studiet er, at der kun er inkluderet patienter med milde symptomer«.

Wölfel R, Corman VM, Guggemos W et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-19. Nature 2020, published online 1 April 2020: doi: 10.1038/s41586-020-2196-x.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar