Skip to main content

Restriktiv versus liberal væskebehandling ved abdominalkirurgi

Ingen langtidsfordele ved restriktiv væskebehandling hos patienter med høj risiko for komplikationer i forbindelse med større abdominalkirurgi.

Redigeret af Ismail Gögenur, ig@dadlnet.dk

19. jun. 2018
2 min.

I et randomiseret, internationalt, multicenterstudie undersøgte man, hvorvidt en liberal væskebehandling sammenlignet med restriktiv væskebehandling i det operative døgn medførte langtidsfordele for patienter med høj risiko for komplikationer efter abdominalkirurgi.

Det primære outcome var disability-free survival efter et år målt via WHODAS-spørgeskemaet, hvor man måler, om patientens funktionsniveau er påvirket med mindst 25% i mere end seks måneder. Derudover blev der blandt andet målt, hvordan patienterne kom sig efter operationen (Quality of Recovery 15 questionnaire) og forekomst af nyreskade.

Væsken i den liberale gruppe (standardbehandling) var i form af bolusvæske på 10 ml/kg ved påbegyndelse af anæstesi, 8 ml/kg pr. time under operationen og efterfølgende 1,5 ml/kg pr. time resten af døgnet. I den restriktive gruppe blev såkaldt nulbalance søgt opnået med maksimum 5 ml/kg ved påbegyndelse af anæstesi, 5 ml/kg pr. time under resten af operationen og 0,8 ml/kg pr. time resten af døgnet.

Der blev inkluderet 1.490 patienter i den restriktive gruppe (3,7 liter balanceret krystalloid) og 1.493 i den liberale gruppe (6,1 liter). Der blev kun inkluderet patienter, der gennemgik større elektiv abdominalkirurgi, der varede længere end to timer, havde en forventet indlæggelsestid på mere end tre døgn og risikofaktorer såsom alder > 70 år, eksisterende hjertesygdom, diabetes, nyrefunktionsnedsættelse eller obesitas.

Andelen af patienter med disability-free survival efter et år var 81,9% i den restriktive gruppe og 82,3% i den liberale gruppe (hazard ratio: 1,05; 95% konfidens-interval: 0,89-1,24; p = 0,61). Der var ingen forskel i recovery efter operationen eller i mortaliteten. Andelen af patienter med nyreskade var 8,6% i den restriktive gruppe og 5% i den liberale gruppe (p < 0,001).

Overlæge, ph.d. Birgitte Brandstrup, Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus, kommenterer: »Dette studie viser, at i operationsforløb hvor oliguri ikke behandles med væske, 33% af patienterne ikke drikker, og 50% ikke spiser i minimum to døgn, er en moderat positiv væskebalance i operationsdøgnet sikrest for at undgå nyreskader.

Myles PS, Bellomo R, Corcoran T et al. Restrictive versus liberal fluid therapy for major abdominal surgery. N Engl J Med 9. maj 2018 (e-pub ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen