Skip to main content

Rettelse: Bivirkninger, som formodes at skyldes HPV-vaccination i Danmark

Anne Hammer1, Lone Kjeld Petersen1, Nanna Rolving2, Martin Faber Boxill3, Karen Hansen Kallesøe4, Sabine Becker2, Ulrich Fredberg2, Vibeke Neergaard Sørensen2, Charlotte Ulrikka Rask4, Per Klausen Fink4 & Jan Blaakær1

4. apr. 2016
2 min.

Listen, der blev bragt under taksigelser, over de videnskabelige selskaber, der har godkendt artiklen [1], blev ændret pr. 29. juni 2016.

Dette sker efter ønske fra forfattergruppen på baggrund af debatten på Ugeskriftet.dk i forbindelse med artiklens onlinepublicering, hvor enkelte selskaber har gjort indsigelse mod deres godkendelse af artiklen.

Dansk Selskab for Almen Medicin er taget af listen, da formanden for
selskabet, Anders Beich, ikke mener at have godkendt artiklen.

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi er taget af listen, da daværende
formand Bjarne Kuno Møller, som har godkendt artiklen på vegne af DSKI, ikke længere er medlem af bestyrelsen.

Dansk Selskab for Infektionsmedicin er tilføjet listen på foranledning af
selskabets formand Carsten Schade Larsen. Det skyldtes en forglemmelse fra forfattergruppens side, at de ikke var kommet på listen fra start.

Forfattergruppen har ikke rettet fornyet henvendelse til de øvrige selskaber, da disse ikke har bedt om at blive slettet.

Korrigeret rettelse pr. 1. juli 2016

Der er ændring til denne formulering i rettelsen pr. 29. juni 2016:

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi er taget af listen, da daværende
formand Bjarne Kuno Møller, som har godkendt artiklen på vegne af DSKI,
ikke længere er medlem af bestyrelsen.

Ny formulering:

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi er taget af listen, da daværende
formand Bjarne Kuno Møller, som har godkendt artiklen på vegne af DSKI, ikke længere er formand.

Korrigeret rettelse pr. 6. juli 2016

Der er ændring til denne formulering i rettelsen pr. 29. juni 2016:

Dansk Selskab for Almen Medicin er taget af listen, da formanden for
selskabet, Anders Beich, ikke mener at have godkendt artiklen.

Ny formulering:

DSAM værdsætter at der er kommet denne status om mulige HPV vaccina-
tionsbivirkninger. Vi har ikke haft mulighed for at deltage i den endelige godkendelsesprocedure.

Summary

Correction: Possible side effects from HPV vaccination in Denmark

Referencer

LITTERATUR

  1. Hammer A, Petersen LK, Rolving N et al. Bivirkninger, som formodes
    at skyldes HPV-vaccination i Danmark. Ugeskr Læger 2016;178:
    V03160205