Content area

|
|

Reversibel toføs polyartikulær artritis urica

Forfatter(e)

Sara Nysom Christiansen & Ole Slot

Copenhagen Center for Arthritis Research, Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup

Ugeskr Læger 2020;182:V71015

En 70-årig kvinde med mb. cordis, nefropati, hypertension og hyperkolesterolæmi havde gennem en årrække udviklet smerter og deformerende hævelser i fingrene. Ved en reumatologisk vurdering fandt man betydelige polyartikulære, toføse forandringer i fingrene med intrakutane hvidlige aggregater (øverste række), hvori man ved mikroskopi af aspirat fandt uratkrystaller. Blodprøver viste en P-uratværdi på 0,60 mmol/l og en estimeret glomerulær filtrationshastighed på 40 ml/min. Patienten blev sat i symptomdæmpende behandling med colchicin 0,5 mg × 2. Samtidig blev uratsænkende behandling iværksat med allopurinol 100 mg dagligt, som hun tålte uden problemer (ingen kløe eller udslæt). Allopurinoldosis kunne gradvist øges til 200 mg og senere til 300 mg dagligt, hvorved P-uratværdien faldt til 0,20 mmol/l. Patienten blev smertefri efter få måneder, og efter to år var tophi fuldstændigt forsvundet (nederste række).

Toføs polyartikulær artritis urica kan som oftest behandles trods komorbiditeter inklusive nefropati. Allopurinol er ikke nefrotoksisk, men der er øget risiko for overfølsomhedsreaktioner ved nedsat nyrefunktion, hvorfor behandlingen bør initieres med lav dosis og gradvist eskaleres under observation for bivirkninger [1].Korrespondance: Ole Slot. E-mail: ole.slot.01@regionh.dk
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 10. august 2020
Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2020;182:V71015
Blad nummer: 

Litteratur

  1. Stamp L, Chapman P, Barclay M et al. A randomized controlled trail of the efficacy and safety of allopurinol dose escalation to achieve target serum urate in people with gout. Ann Rheum Dis 2017;76:1522-8.

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer