Skip to main content

Reversibel toføs polyartikulær artritis urica

Sara Nysom Christiansen & Ole Slot

10. aug. 2020
2 min.

En 70-årig kvinde med mb. cordis, nefropati, hypertension og hyperkolesterolæmi havde gennem en årrække udviklet smerter og deformerende hævelser i fingrene. Ved en reumatologisk vurdering fandt man betydelige polyartikulære, toføse forandringer i fingrene med intrakutane hvidlige aggregater (øverste række), hvori man ved mikroskopi af aspirat fandt uratkrystaller. Blodprøver viste en P-uratværdi på 0,60 mmol/l og en estimeret glomerulær filtrationshastighed på 40 ml/min. Patienten blev sat i symptomdæmpende behandling med colchicin 0,5 mg × 2. Samtidig blev uratsænkende behandling iværksat med allopurinol 100 mg dagligt, som hun tålte uden problemer (ingen kløe eller udslæt). Allopurinoldosis kunne gradvist øges til 200 mg og senere til 300 mg dagligt, hvorved P-uratværdien faldt til 0,20 mmol/l. Patienten blev smertefri efter få måneder, og efter to år var tophi fuldstændigt forsvundet (nederste række).

Toføs polyartikulær artritis urica kan som oftest behandles trods komorbiditeter inklusive nefropati. Allopurinol er ikke nefrotoksisk, men der er øget risiko for overfølsomhedsreaktioner ved nedsat nyrefunktion, hvorfor behandlingen bør initieres med lav dosis og gradvist eskaleres under observation for bivirkninger [1].

Korrespondance: Ole Slot. E-mail: ole.slot.01@regionh.dk
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 10. august 2020
Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

Litteratur

  1. Stamp L, Chapman P, Barclay M et al. A randomized controlled trail of the efficacy and safety of allopurinol dose escalation to achieve target serum urate in people with gout. Ann Rheum Dis 2017;76:1522-8.