Content area

|
|

Risici ved at anvende metadon til behandling af nonmaligne smerter

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk
Metadon anvendes i stigende omfang til behandling af kroniske smerter. Sammenlignet med andre langtidsvirkende opioider synes utilsigtet overdosering imidlertid at indebære en øget risiko for letal respirationsdepression samt ventrikulære arytmier. Med fokus på nonmaligne smerter var formålet med dette retrospektive kohortestudie at undersøge, om personer i behandling med metadon havde en øget risiko for at dø uden for hospital sammenlignet med personer, som fik depotmorfin....
Blad nummer: 
Speciale: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side