Content area

|
|

Risiko for kardiovaskulær sygdom og cancer ved behandling af reumatoid artritis med JAK-inhibitoren tofacitinib

Patienter med reumatoid artritis, som behandles med tofaticinib, har større risiko for at udvikle kardiovaskulære komplikationer og kræft end patienter i behandling med TNF-inhibitorer.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Patienter med reumatoid artritis (RA) har en større risiko for at udvikle kardiovaskulær sygdom og kræft end baggrundsbefolkningen. Studier af effekten af tumornekrosefaktor (TNF)-inhibitorer har antydet, at disse biologiske lægemidler, ud over at gave en gavnlig effekt på gigtsygdommen, kan nedsætte den kardiovaskulære risiko, mens januskinase (JAK)-inhibitorer muligvis kan forhøje denne risiko. Oral Surveillance-studiet fokuserer på langtidsbivirkninger ved at sammenligne JAK-inhibitoren tofacitinib med en TNF-inhibitor hos 1.455 patienter med RA, som følges i fire år. Forfatterne konkluderer, at behandling med tofacitib er associeret til ca. 30% højere risiko for kardiovaskulær sygdom og 50% højere risiko for kræft.

Overlæge Annemarie Lyng Svensson, Rigshospitalet kommenterer: »FDA har nyligt lavet en ,black box warning’ på alle JAK- inhibitorer til behandling af RA, som er baseret på data fra Oral Surveillance-studiet. Imidlertid er det problematisk, at safety data i postmarketingstudierne for de øvrige JAK-inhibitorer er flere år undervejs. Det udfordrer rutinebehandlingen med JAK-inhibitorer. Patienterne i Oral Surveilliance var ældre end 65 år og havde andre risikofaktorer for VTE [venøse tromboembolier] , MACE [major cardiac events] og cancer. Studiet highlighter behovet for risikostratificering af RA-patienten i forhold til risiko for VTE, MACE og cancer, når man tilrettelægger patientens behandlingsplan. Den optimale behandlingsstrategi er at skræddersy behandlingen til den enkelte patient baseret på individuelle risikofaktorer og præferencer i en fælles beslutningsproces«.

Ytterberg SR, Bhatt DL, Mikuls TR et al. Cardiovascular and cancer risk with tofacitinib in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2022;386(4):316-326.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer