Skip to main content

Risikoen for at udvikle demens stiger, hvis man bor tæt på en svært trafikeret vej

En canadisk undersøgelse baseret på over to mio. mennesker viser en dosis-respons-sammenhæng mellem afstanden fra ens bolig til en trafikeret vej og risikoen for at udvikle demens.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

16. mar. 2017
2 min

Tidligere eksperimentelle undersøgelser har vist, at udsættelse for høj grad af luftforurening, som ozon og fine partikler, øger organismens oxidative stress og er associeret til neuroinflammation og neurodegeneration. I det nye studie, der er publiceret i Lancet, har canadiske forskere undersøgt, om der er sammenhæng mellem at bo tæt på en stærkt trafikeret vej og incidens af demens, Parkinsons sygdom og multipel sklerose. På baggrund af ca. 250.000 nydiagnosticerede tilfælde af demens fandt de, at personer, som boede tættere end 50 meter fra en trafikeret vej, havde en ca. 7% højere risiko for at udvikle demens i løbet af den 11-årige observationsperiode end dem, som boede mere end 300 m fra vejen. Personer, som boede 50-100 m fra en trafikeret vej, havde en risiko som lå midt imellem de to yderpunkter (ca. 4% øgning). Der var ingen sammenhæng mellem Parkinsons sygdom og multipel sklerose og afstanden mellem bopæl og en trafikeret vej.

Lektor Zorana Andersen, Københavns Universitet, kommenterer: »Dette er et vigtigt studie baseret på hele den canadiske befolkning. Fundet passer godt med den eksisterende viden om sammenhæng mellem apopleksi og såvel luftforurening som trafikstøj. Apopleksi resulterer i øget risiko for demens. Studiet har dog en svaghed, idet der ikke kan skelnes mellem, om det er luftforurening eller støj fra trafikken, der øger risikoen. Forskerne har justeret for luftforurening, som delvist forklarer sammenhængen med demens, men har ikke adgang til data om trafikstøj. Derfor er der brug for flere studier, der kan opklare, om det er luftforurening eller støj fra trafikken, der er den mest relevante risikofaktor for demens. Der findes endnu ikke nogle danske studier af sammenhæng mellem demens og trafik. Til gengæld har man i et stort dansk studie i modsætning til det nye canadiske studie påvist, at trafikrelateret luftforurening øger risikoen for Parkinsons sygdom. Vi har derfor brug for flere studier, som kan bekræfte eller afkræfte de nye fund«.

Chen H, Kwong JC, Copes R et al. Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinsons disease, and multiple sclerosis: a population-based cohort study. Lancet 2017;389:718-26.

Interessekonflikter: ingen.