Skip to main content

Risikostratificering af patienter med hjertesvigt i akutmodtagelsen

Brug af point-of-care-algoritme for at visitere patienterne til indlæggelse eller til hurtig ambulant opfølgning reducerede dødelighed og nye indlæggelser.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

28. feb. 2023
2 min.

Patienter, som henvender sig akut på sygehus med hjertesvigt, har en dårlig prognose. I akutmodtagelsen er det vigtigt at identificere de patienter, som har brug for en indlæggelse, og dem, som kan udskrives til hurtig ambulant opfølgning i hjertesvigtsklinikken. Nyt studie fra Canada indrullerer over 5.000 patienter fra ti forskellige hospitaler og undersøger, om systematisk anvendelse af en tidligere beskrevet risikoalgoritme (EHMRG30-ST), som er baseret på en række demografiske og kliniske parametre, kan vejlede klinikkerne.

Overlæge Emil Wolsk, leder af Hjertesvigtsenheden, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Patienter med akut hjertesvigt er en stor gruppe i akutmodtagelserne. I studiet blev patienter i lav risiko for at dø behandlet med hjemsendelse/indlæggelse i ≤ 3 dage med ambulant opfølgning, mens patienter i høj risiko for død blev indlagt på hospitalet. Interventionen var, at risikostratificeringen af patienter til enten at være i lav eller høj risiko blev udført af klinikeren (usual care) eller af klinikeren, men støttet af risikoalgoritmen (intervention). Tredivedagesmortalitet og kardiovaskulære indlæggelser var reduceret med 12% i interventionsgruppen (12,1% vs. 14,5%). Patienterne er sammenlignelige med danske patienter, dog blev patienter med terminalt hjertesvigt, eller patienter, som blev bedømt som havende besvær med at indgå i ambulant behandling, udelukket. I alt blev 49% af patienterne beregnet til at være i høj risiko; mens 27% af disse patienter blev behandlet som lavrisikopatienter, når klinikeren alene stratificerede, faldt det til 19% i interventionsarmen. Studiet finder, at højrisikopatienter i højere grad indlægges og har bedre udfald, når klinikeren støtter sig til et automatiseret prædiktionsværktøj. Overførbarheden til Danmark er ikke let at vurdere, da opbygningen af akutmodtagelser, præsentationen af hjertesvigtspatienter og organiseringen af hjertesvigtsklinikker ikke er identisk med de canadiske forhold. Studiet har dog en størrelse og en klinisk betydende risikoreduktion, der bør føre til yderligere granskning af, om en lignende intervention kan forbedre visitationen af danske patienter med akut hjertesvigt«.

INTERESSEKONFLIKTER: EW har deltaget i advisory boards for Bayer, MSD, Novartis, AZ, Boehringer Ingelheim, modtaget unrestricted grant fra Novartis og undervist for Bayer, MSD, Novartis, AZ, Boehringer Ingelheim, Orion.