Skip to main content

Risk factors for asthma in adult twins

Læge Simon Francis Thomsen: Forf.s adresse: Lungemedicinsk Forskningsenhed, H:S Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, DK-2400 København NV. E-mail: sft@city.dk Forsvaret finder sted den 25. september 2006, kl. 13.00, Auditorium L, Indgang 60, H:S Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, København. Bedømmere: Jørgen Vestbo, Kaare Christensen og Ronald Dahl. Vejledere: Vibeke Backer og Charlotte Suppli Ulrik.
16. okt. 2006
03 min

Dette ph.d.-studium udgår fra Lungemedicinsk Forskningsenhed, H:S Bispebjerg Hospital.

Formålet med undersøgelsen var i en population af voksne tvillinger at:

  1. Bestemme incidensen af astma.

  2. Identificere risikofaktorer for astma.

  3. Belyse ætiologiske fællestræk ved astma, hvæsende vejrtrækning, rinitis, positiv priktest (posSPT) og bronkial hyperreaktivitet (AHR).

Studiepopulationen baserede sig på fødselsårgangene 1953-1982 fra Det Danske Tvillingregister. Spørgeskemadata blev indsamlet ved landsdækkende undersøgelser i 1994 og 2002. Dette definerede en population på 19.349 personer (6.090 intakte tvillingpar) med risiko for astma mellem 1994 og 2002. Med udgangspunkt i denne population udførtes et kohorte-studie og et tvilling-kontrol-studie for at bestemme incidensen og identificere risikofaktorer for astma. Yderligere blev 575 personer (256 intakte par og 63 enkelte tvillinger) undersøgt klinisk. På baggrund af de kliniske data udførtes et klassisk tvillingstudie.

Incidensen af astma var 4,5 tilfælde per 1.000 personår hos mænd og 6,4 tilfælde per 1.000 personår hos kvinder (OR = 1,49, p < 0,001). Der var en positiv lineær sammenhæng mellem body mass index (BMI) og risiko for astma for både mænd og kvinder (OR = 1,05 per enhed, p < 0,001). Både høfeber (OR = 4,2 for mænd og OR = 3,7 for kvinder, p < 0,001) og eksem (OR = 3,5 for mænd og OR = 2,0 for kvinder, p < 0,001) var signifikante risikofaktorer for astma. Fysisk aktivitet var associeret til øget risiko for astma (OR = 0,35 for fysisk inaktivitet, p = 0,02). Rygning og uddannelsesniveau var ikke signifikant associeret til astma. Der var en høj korrelation mellem genetiske risikofaktorer for astma og rinitis (ρΑ = 0,94), for hvæsende vejrtrækning og AHR (ρΑ = 0,85) og for rinitis og posSPT (ρΑ= 0,92), mens der var en lavere genetisk korrelation mellem rinitis og AHR (ρΑ= 0,43) og mellem AHR og posSPT (ρΑ = 0,59). Der observeredes en høj korrelation mellem miljømæssige risikofaktorer for rinitis og posSPT (ρΕ = 0,92) samt for hvæsende vejrtrækning og posSPT (ρΕ= 0,71), mens der var en lav miljømæssig korrelation mellem astma og rinitis (ρΕ = 0,19).

Incidensen af astma hos voksne er høj, specielt hos kvinder. Hos både mænd og kvinder stiger risikoen for astma med stigende BMI. Høfeber og eksem er væsentlige risikofaktorer for astma hos voksne. Risikoen for astma, hvæsende vejrtrækning, rinitis, posSPT og AHR er i vid udstrækning bestemt af de samme genetiske faktorer. Specielt er astma og rinitis genetisk ens sygdomme, mens deres miljømæssige risikoprofiler er forskellige. Resultaterne bidrager til forståelsen af årsagerne til astma og kan anvendes i forbindelse med molekylærgenetiske studier af atopiske sygdomme.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen