Skip to main content

Robotassisteret nefrektomi på flere hundrede kilometers afstand

Robotassisteret radikal nefrektomi gennemført som telekirurgi igennem en 5G-forbindelse var en sikker procedure uden øget risiko for komplikationer.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk 

29. mar. 2023
2 min.

Telemedicin finder øget anvendelse inden for forskellige medicinske og kirurgiske specialer. Et nyt studie fra Kina kombinerer de teknologiske fremskridt, som robotassisteret kirurgi har medført, med en meget hurtig 5G-internetforbindelse og beskriver forløbet af 29 radikale nefrektomier på otte forskellige mindre hospitaler, hvor en operationsrobot, som befandt sig på hospitalet, blev kontrolleret af en kirurg, som befandt sig på et højtspecialiseret hospital flere hundrede kilometer væk. Forfatterne rapporterer en gennemsnitlig forsinkelse på kun 26 ms ved de operative procedurer. Succesraten ved operationerne var sammenlignelig med nefrektomier, som gennemføres, hvis operatøren befinder sig på samme operationsrum som patienten. Der var i studiet ikke behov for at konvertere fra robotkirurgi til laparoskopi eller åben kirurgi.

Overlæge og forskningslektor Nessn H. Azawi, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, kommenterer: »Det er meget interessant at se, at telekirurgi gennem en 5G-forbindelse kan anvendes til fjernelse af nyretumorer. Studiet åbner et potentiale for tilgang til specialiseret kirurgisk behandling i geografiske områder, hvor der er en lang afstand mellem patienten og en højtspecialiseret kirurg. Studiet har dog nogle svagheder. For det første var antallet af patienter lille (n = 29), og materialet behøver derfor ikke at afspejle den brede patientpopulation med nyretumorer. Opfølgningsperioden var kun 6 mdr., og information om den postoperative langtidsprognose og patienttilfredshed savnes. I studiet var der ikke en kontrolgruppe, og alle procedurer blev gennemført af samme kirurg, hvilket begrænser studiets generaliserbarhed. Endelig må man konstatere, at tilstedeværelse af en stabil og sikker 5G-internetforbindelse ikke er etableret i mange områder af verden, hvilket er en vigtig begrænsende faktor for udbredelsen af teknologien. Gennemførelse af et randomiseret studie må være det næste skridt før vi kan være trygge ved, at ,den fagre nye verden’ sikkert kan indføres og kan blive til en rutinebehandling«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen