Skip to main content

Robotkirurgi versus standard laparoskopisk kirurgi hos patienter med rectumcancer

I en metaanalyse vises, at robotassisteret kirurgi medfører laverer risiko for konvertering og længere operationstid end laparoskopisk assisteret kirurgi.

Redigeret af Isamil Gögenur, ig@dadlnet.dk

15. jun. 2018
2 min.

Preta et al undersøgte i et systematisk review og metaanalyse, hvorvidt robotassisteret kirurgi hos patienter med rectumcancer var sammenlignelig med laparoskopisk assisteret kirurgi. Fokus var på at undersøge, om de patologiske resultater og konverteringsraten var den sammen i de to grupper. Man inkluderede fem randomiserede, kliniske studier (334 patienter i den robotassisterede gruppe og 337 i den laparoskopiske gruppe).

Man fandt en lavere konverteringsrate ved robotassisteret kirurgi 7,3% (relativ risiko: 0,58; 95% konfidens-interval (KI): 0,35-0,97; p = 0,04). Robotassisteret kirurgi var associereret med en længere operationstid (mean difference: 38,43 minutter; 95% KI: 31,84-45,01; p < 0,00001).

Der var ingen signifikante forskelle imellem de to grupper, hvad angår de patologiske resultater. Således ingen forskelle i den cirkumferentielle margin eller antallet af lymfeknuder i resektatet. Der blev fundet moderat evidens for de fleste af studiets outcomes.

1. reservelæge, ph.d. Mads Klein, Robotcenteret, Herlev Hospital, vurderer: »I dette veludførte systematiske review med tilhørende metaanalyse konkluderes det, at robotassisteret og laparoskopisk rectumresektion grundliggende er sammenlignelige procedurer.

Artiklens primære fund er den reducerede konverteringsrisiko ved robotassisteret kirurgi, hvilket dog ved nærlæsning kun gør sig gældende for undergruppen af mandlige patienter. Dette er i fin overensstemmelse med den kliniske hverdag, hvor robotten opleves som en fordel ved operation i det snævre bækken hos manden.

Den længere operationstid ved brug af robotten er bekymrende i økonomisk henseende, men har formentlig ikke den store kliniske betydning.

Det skal endvidere noteres, at T4-tumorer er ekskluderet fra de inkluderede studier, ligesom resultater vedrørende histologisk kvalitet (resektionsplan, CRM) er baseret på kun to studier, og nogen form for konklusion således ikke kan drages på disse punkter.

Overordnet må det fortsat konkluderes, at den kliniske gevinst ved anvendelse af robotassisteret kirurgi til behandling af rectumcancer er sparsom, hvorfor der må opfordres til fortsat forskning inden for området mhp. identifikation af de patienter, som vil have gavn af den nye teknologi«.

Prete FP, Pezzolla A, Prete F et al. Robotic versus laparoscopic minimally invasive surgery for rectal cancer. Ann Surg 2018;267:1034-46.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen