Skip to main content

Rødt kød indeholder vigtige næringsstoffer, men øger risikoen for en række sygdomme

Større indtagelse af især forarbejdet rødt kød er associeret til øget risiko for kardiovaskulær sygdom, diabetes og en række kræftformer.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

15. mar. 2017
2 min.

Rødt kød, defineret som svine-, okse-, kalve- og lammekød, er en betydningsfuld energikilde i mange befolkningsgruppers kost. Det bidrager også med flere vigtige næringsstoffer som jern, zink, B12-vitamin og essentielle aminosyrer. På verdensplan er forbruget af rødt kød stigende, specielt på grund af øget indtagelse i udviklingslandene. Inden for de seneste årtier har der været stigende fokus på mulige skadelige effekter af indtagelse af rødt kød. I en ny grundig litteraturgennemgang, hvor forfatteren skelner mellem ferskt og forarbejdet kød, konkluderes det, at en høj indtagelse af rødt kød er signifikant associeret til øget risiko for en række sygdomme, herunder kardiovaskulære sygdomme, diabetes og nogle cancerformer. Resultaterne er baseret på prospektive kohorteundersøgelser, og en række mulige årsagsmekanismer diskuteres også. For eksempel viser studierne, at en daglig indtagelse af mere end 50 gram forarbejdet kød er associeret til ca. 20% stigning i incidensen af colon- og pancreascancer og 25-30% øget incidens af kardiovaskulær sygdom og diabetes. Den samlede dødelighed var øget med 22% pr. 50 gram stigning i indtagelsen af forarbejdet rødt kød, og signifikant forøget for både cancerdød og kardiovaskulær død.

Forskningsleder Anne Tjønneland, Kræftens Bekæmpelse, kommenterer: »Forfatteren opsummerer de seneste 5-10 års metaanalyser af sammenhængen mellem indtagelsen af rødt kød, i særdeleshed forarbejdet rødt kød, og de nævnte sygdomme. Det er tankevækkende, at en høj indtagelse viser øget risiko for ikke kun en række kræftsygdomme, men også for kardiovaskulær sygdom og type 2-diabetes. Der er derfor rigtig god grund til at følge de officielle danske kostråd, om at begrænse indtagelsen af rødt kød til maks. 500 gram om ugen, og kun en lille del af dette bør være forarbejdet kød som bacon, pølser og skinke. Anbefalingerne blev egentlig udarbejdet med henblik på, at begrænse antallet af kræftsygdomme, specielt kolorektal cancer, men de seneste års forskning viser, at hvis befolkningen efterlever kostrådet, vil vi formentlig også kunne reducere en række andre livsstilssygdomme og den samlede dødelighed«.

Wolk A. Potential hazards of eating red meat. J Int Med 2017;281:106-22.

Interessekonfliktrer: ingen.