Skip to main content

The role of interferon-lambda in host defence during herpes simplex virus infection

Læge Nina Ank: Forf.s adresse: Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Bartholinbygningen, Wilh. Meyers Allé, Aarhus Universitet, DK-8000 Århus C. E-mail: na@microbiology.au.dk. Forsvaret fandt sted den 20. juni 2008. Bedømmere: Jens Bukh, Thomas Michiels og Lars Iversen. Vejledere: Søren R. Paludan og Søren C. Mogensen.

20. jun. 2008
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, og den bygger på tre originalartikler.

Formålet med studiet var at undersøge betydningen af type III-interferon (IFN (IFN-λ )) under en herpes simplex-virus (HSV)-infektion. IFN er et af de første stoffer, som kroppen producerer i eliminationsprocessen af virus. Der findes tre klasser af IFN, hvoraf type III IFN er relativt nyligt identificeret.

I afhandlingen er det undersøgt, hvilke celler der producerer type III IFN, samt hvilke celler der responderer på type III IFN. Desuden er type III IFN's antivirale aktivitet i in vivo-studier undersøgt. Disse undersøgelser viste, at type III IFN havde en komplet beskyttende effekt mod genital HSV-infektion i mus. Mekanismerne bag type III IFN's antivirale aktivitet er ligeledes søgt afklaret ved at undersøge induktionen af gener med kendt antiviral funktion. I studiet blev det påvist, at type III IFN inducerer en række af disse allerede kendte gener.

Som det første studie har denne ph.d.-afhandling undersøgt betydningen af type III IFN ved brug af mus deficiente for receptoren for type III IFN. Studier i disse mus viste, at under systemiske infektioner var IFN-λ ikke nødvendig for bekæmpelse af virus infektioner. Efterfølgende blev der fokuseret på den lokale genitale infektion. Studier i IFN-λ -receptor-deficiente-mus viste her, at type III IFN er nødvendig for at opnå en allerede kendt beskyttende effekt over for genital HSV-infektion. Baggrunden for dette er blevet undersøgt yderligere ved både studier i kimæremus samt mus depleteret for plasmacytoide dendritiske celler. Samlet set tyder afhandlingens data på, at IFN-λ især har betydning i forbindelse med lokale infektioner på slimhinder, hvorimod IFN-λ ikke er påvist at have en rolle under systemiske infektioner.