Skip to main content

The role of vitamin D in the pathogenesis and treatment of tuberculosis

Læge Christian Morberg Wejse: Forf.s adresse: Bygvangen 2, DK-8200 Århus N. E-mail: wejse@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 11. maj 2007, kl. 14.00, aud. 2 søauditorierne, bygning 1253, Aarhus Universitet. Bedømmere: Niels Frimodt-Møller, Bernt Lindtjørn og Åse Bengaard-Andersen. Vejledere: Paul Lehm Andersen, Peter Aaby, Henning Glerup og Morten Sodemann.

27. apr. 2007
2 min.

D-vitamin har før den antibiotiske æra været brugt i behandlingen af tuberkulose (TB), og D-vitamin har vist sig at spille en væsentlig rolle i immunforsvaret.

Formålet med undersøgelsen var at beskrive det kliniske udkomme af TB på en skala, at bestemme forbindelsen mellem D-vitamin og TB i et område med høj forekomst af sygdommen samt at teste D-vitamin som mulig adjuverende behandling for TB. Gennem to års feltstudier på Bandim Health Project, en feltstation i Guinea Bissau, blev flg. studier foretaget:

Studie I: Der blev udviklet en klinisk score for TB-patienter baseret på WHO's kliniske manual for TB og hiv. TB-scoren viste en høj ændrings-sensitivitet og prædikterede senere død med god nøjagtighed. Studie II: D-vitamin-status hos 362 TB-patienter og 494 raske voksne kontroller blev bestemt. Kvinder, ældre, muslimer og visse etniske grupper havde øget risiko for D-vitamin-mangel, mens mangel på skolegang var beskyttende. Vi fandt at TB-patienter havde lavere serumkoncentrationer af D vitamin, men overraskende var svær D-vitamin-mangel meget sjælden blandt TB-patienter mens det var til stede hos 5% af kontrollerne. Studie III: Der blev inkluderet 365 TB-patienter i et randomiseret dobbelt-blindt placebokontrolleret forsøg til behandling med 100.000 IU cholecalciferol eller placebo. Den kliniske score viste ingen forskel i ændring hos cholecalciferol- vs. placebobehandlede. Der var heller ingen forskel i sputum konvertering eller vægtøgning i de to arme. Dødeligheden var på 15% (54/365), og der var ingen forskel på dødelighed i de to arme. En stratificeret analyse for hiv rejste spørgsmålet, om vitamin D-behandlede hiv-1-patienter havde højere mortalitet.

Konklusion: Der er udviklet et nyt redskab til at beskrive klinisk sværhedsgrad og prædiktere død hos TB-patienter i lavindkomstlande. Hypovitaminosis D blev fundet mere prævalent blandt TB-patienter end raske kontroller i en Vest-afrikansk population, men svær mangel var sjælden blandt TB-patienter. Adjuverende behandling med D-vitamin har ingen generel gavnlig effekt på aktiv TB.