Skip to main content

Ronkedorfænomenet - konstruktioner af maskulinitet, sygdom og sundhed

Cand.phil. Simon Sjørup Simonsen: Forf.s adresse: Kirsebærgrenen 137, 5220 Odense SØ. E-mail: SSimonsen@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted den 10. september 2004. Bedømmere: Uffe Juul Jensen, Svend Aage Madsen og Bernard Jeune . Vejledere: Jørn Hansen, Niels Thomasen og Hans Bonde .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen, som er udført på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, er en sociologisk fænomenologisk hermeneutisk undersøgelse af mænds omgang med sygdom og sundhed. Formålet med undersøgelsen er at belyse livsverdenssammenhænge mellem på den ene side sygdom og sundhed og på den anden side opfattelsen af det at være mand - maskulinitet.

Undersøgelsen er et humanistisk sundhedsforskningsprojekt og er delvis baseret på livsverdensinterviews og delvis på bestemte filosofiske, psykologiske og sociologiske metoder. Tretten etnisk/danske mænd, 30+, fædre og med bopæl på Fyn deltog i interviewundersøgelsen. På baggrund af analysen af deltagernes beskrivelser udvikles primært et distanceringsbegreb og sekundært et fokuseringsbegreb. Disse begreber blev uddifferentieret i sociale, verbale og mentale former. Former som kunne tolkes positivt som autonomi eller negativt som isolation.

Analysen af interviewene med deltagerne peger på, at sundhed, sygdom og maskulinitet konstrueres på forskellig måde i de deltagende mænds livsverden. Modellen peger på en livsverdenssammenhæng mellem en bestemt form for distancering og en bestemt form for fokusering på den ene side, og stærke former for hegemonisk maskulinitet på den anden side. Såvel interviewene som den teoretiske udredning viser, at maskulinitetsbegrebet og deltagernes omgang med sygdom og sundhed ligeledes er et differentieret kompleks.

Undersøgelsens terapeutiske perspektiver ser jeg umiddelbart inden for det profylaktiske, sundhedsfremmende og kliniske arbejde. Den fremtidige forskning kan dels nuancere og dels kvantificere de udviklede modeller herunder foretage en række specifikationer og modifikationer.