Content area

|
|

Ruptur af brystimplantat kan imitere dissemineret cancer

Forfatter(e)

Claes Hannibal Kiilerich1 & Lena Felicia Carstensen2, 3

1) Brystkirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital – Rigshospitalet, 2) Kirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, 3) Aleris-Hamlet København

Ugeskr Læger 2022;184:V09210700

Silikoneinduceret granulom (SIG) er en sjælden, men kendt komplikation i forbindelse med brystimplantation. Det består af en fremmedlegemereaktion med indkapsling af fri silikone på grund af implantatruptur med silikonelækage [1]. Silikonegranulomerne er beliggende i og omkring protesekapslen, men kan også vise sig i form af klinisk hævede lymfeknuder i aksillen, på halsen og i sjældne tilfælde i mediastinum.

SYGEHISTORIE

En 57-årig kvinde der var diagnosticeret med polycystisk nyresygdom og levercyster, blev henvist til PET/CT grundet feber af ukendt årsag. Skanningen viste patologisk øget FDG-optagelse i venstre bryst i relation til et 17 år gammelt silikoneimplantat samt forstørrede lymfeknuder i venstre aksil, parasternalt, i mediastinum og spredte noduli (den største var 9 mm) i begge lunger. Patienten blev henvist i kræftpakkeforløb for udredning af primær mammatumor, men dette blev senere afkræftet ved klinisk mammografi. En UL-skanning viste massiv silikonelækage fra det venstre implantat og silikonefyldte lymfeknuder på op til 4 cm. En MR-mammografi viste bilateralt sammenkrøllede implantater og intrakapsulær ruptur af det venstresidige implantat med silikonelækage og granulomdannelse under den fibrøse kapsel.

Patienten havde ikke selv bemærket forandringer i brystet, men kun forstørrede lymfeknuder infraklavikulært på venstre side, og meddelte ikke om noget traume i anamnesen. Ved den objektive undersøgelse fandtes klinisk asymmetri af mammæ. Venstre mamma var hårdt med kapseldannelse omkring implantatet, og der palperedes en ca. 6 cm i diameter stor tumor i øvre mediale kvadrant. Der var forstørrede lymfeknuder ved halsrod, i aksil og infraklavikulært på venstre side. Patientens feber var remitteret, inden hun blev henvist til plastikkirurgisk afdeling, hvor hun fik fjernet begge implantater og deres omgivende bindevævskapsel. Implanterne var såkaldte »skærefaste«, anatomiske silikoneimplantater og beliggende i det subpektorale rum. Implantatkapslen var op til 4 cm tyk, hvilket svarede til det, man havde fundet ved palpationsfundet (Figur 1) med luminale ekskrescenser af forskellige størrelser, men uden indvækst mod muskulatur og thoraxvæg. Selve mammavævet var uden silikonepåvirkning og uden tumorer. Periprostetisk væske blev sendt til flowcytometri for at udelukke brystimplantatassocieret anaplastisk storcellet lymfom (BIA-ALCL). Man fjernede en 4 cm silikonefyldt lymfeknude fra venstre aksil. Histopatologisk undersøgelse viste fremmedlegemereaktion uden mistanke om BIA-ALCL eller anden malignitet. Postoperativ PET/CT efter to måneder viste delvis regression af torakale og aksillære lymfeknuder, og en CT foretaget efter et år viste yderligere regression sammenholdt med tidligere skanninger.

DISKUSSION

SIG i forbindelse med brystimplantation er en benign tilstand, som oftest opstår efter implantatruptur, men også ses ved silikonelækage gennem en intakt implantatmembran. SIG blev første gang beskrevet i 1964 efter injektion af fri silikone, og dets relation til implantatruptur er første gang beskrevet i 1980’erne [1]. Problemet med sivning af kortkædede silikoneolier menes at være mindre med de nyere implantater med høj viskositet af silikonegelen. Patienten i sygehistorien fik SIG selv ved moderne, skærefaste implantater. Skærefaste implantater har mindre risiko for ruptur og kapseldannelse, og der er kun to andre beskrevne cases med alvorlig SIG ved denne type implantater, selvom det er et velkendt fænomen [2]. En hård udfyldning i brystet med forstørrede lymfeknuder eller en hård kapsel med væskedannelse kan klinisk ligne malignitet – enten brystcancer eller BIA-ALCL [3]. På grund af mistanke om malignitet blev patienten udredt i pakkeforløb, og den bedste billedmodalitet til at differentiere mellem brystcancer og SIG er MR-skanning [4].

Det usædvanlige ved denne patients sygehistorie var det maligne billede, patienten præsenterede på PET/CT, og sværhedsgraden af silikonegranulomet (Figur 1) ved eksplantation. Vi ønsker med denne sygehistorie at belyse en relativt sjælden benign sygdom, som må antages at stige i incidens, idet brystforstørrelser med implantater er blevet meget hyppigere over de seneste årtier [5]. Den frie silikone nedbrydes ikke i kroppen, men kan eventuelt redistribueres med lymfe- og blodbanen til andre lokationer. Et år efter fjernelse af implantaterne havde patienten stadig PET-positive lymfeknuder i mediastinum og aksillen og noduli i lungerne, hvilket billeddiagnostisk kan imitere dissemineret cancer.Korrespondance Claes Hannibal Kiilerich. E-mail: clae0118@gmail.com
Antaget 16. marts 2022
Publiceret på ugeskriftet.dk 9. maj 2022
Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Referencer findes i artiklen publiceret på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V09210700

Reference: 
UgeskrLæger 2022;184:V09210700
Breast implant rupture can mimic disseminated cancer

Claes Hannibal Kiilerich & Lena Felicia Carstensen

Ugeskr Læger 2022;184:V09210700
Silicone-induced granuloma is a well-known, but rare delayed complication of implantation of silicone breast prostheses and consists of a foreign body reaction with encapsulation of free silicone, most often due to implant rupture with silicone leakage. We present a case report of a patient with a silicone-induced granuloma. On a PET/CT silicone-induced granuloma can mimic disseminated cancer.

Referencer

  1. Austad ED. Breast implant-related silicone granulomas: the literature and the litigation. Plast Reconstr Surg, 2002;109(5):1724–30.

  2. Todorov TI, de Bakker E, Smith D et al. A case of silicone and sarcoid granulomas in a patient with ‘highly cohesive’ silicone breast implants: a histopathologic and laser raman microprobe analysis. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(9):4526.

  3. Fleury E, Nimir C, D’Alessandro GS. The breast tumor microenvironment: Could silicone breast implant elicit breast carcinoma? Breast Cancer (Dove Med Press). 2021,13:45-8.

  4. De F. Castro Fleury E, Rêgo MM, Ramalho LC et al. Silicone-induced granuloma of breast implant capsule (SIGBIC): similarities and differences with anaplastic large cell lymphoma (ALCL) and their differential diagnosis. Breast Cancer (Dove Med Press). 2017;9: 133-40.

  5. ISAPS International survey on aesthetic/cosmetic procedures, 2019. https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Survey-2019.pdf (21. dec. 2021).

Right side

af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar
af Bjarne Bøgelund-Andersen | 11/05
1 Kommentar
af Thomas Edgar Lauritzen | 09/05
2 kommentarer
af Regitze Videbæk | 07/05
2 kommentarer