Content area

|
|

Rygning og allergi. Prospektivt kohorte studie af børn i høj risiko for udvikling af allergi

Forfatter(e)
Læge Anne Estmann Christensen: Forf. adresse: Børneafdeling H, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, DK-5000 Odense C. e-mail: aestmann@health.sdu.dk Forsvaret finder sted den 3. december 2004 kl. 14.00 i Emil Årestrup auditoriet, Odense Universitetshospital, Odense. Bedømmere: Bent Klug, Charlotte S. Ulrik og Hans Christian Siersted . Vejleder: Arne Høst .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Børneafdelingen, Odense Universitetshospital og er baseret på tre originale arbejder.

Formålet med projektet var at etablere en fødselskohorte af børn med høj risiko for allergiudvikling på baggrund af dobbelt atopisk disposition for:

  1. At validere interviewbaserede oplysninger om forældres tobaksrygning ved hjælp af måling af kulmonoxid i udåndingsluft gentagne gange gennem svangerskabet og barnets første leveår.

  2. At undersøge betydningen af forældres tobaksrygning på forekomsten af atopiske symptomer og allergisk sensibilisering hos barnet.

  3. At vurdere betydningen af forældrenes atopiske sygdomme for udvikling af atopiske symptomer og allergisk sensibilisering hos barnet.

Punkt 2-3) blev udført ved sammenligning med kohorteundersøgelse af uselekterede børn fra samme område (DARC).

Validiteten af forældrenes selvrapporterede rygeoplysninger var høj og ændredes ikke over tid. Tobakseksponering var ikke forbundet med øget risiko for allergisk sensibilisering blandt børnene i de første 18 levemåneder, men risikoen for respiratoriske symptomer var derimod forøget.

Forekomsten af atopiske symptomer samt allergisk sensibilisering var betydeligt forøget blandt børn med dobbelt disposition til atopisk sygdom. Risikoen for atopisk dermatitis blandt børnene var forøget ved tilstedeværelse af høfeber, atopisk dermatitis eller allergisk sensibilisering blandt forældrene. Atopisk sygdom hos fædre eller mødre prædikterede i lige grad sensibilisering blandt børnene.

Opfølgning af kohorten kan belyse tobaksekspositionens betydning for udvikling af astma og sensibilisering samt sammenhæng mellem atopiske manifestationsformer blandt forældre og børn senere i barnealderen.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(49):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar