Skip to main content

Sacral nerve stimulation for fecal incontinence

Læge Hanne Bech Michelsen: Forf.s adresse: Skovbakken 79, DK-6200 Aabenraa. E-mail: hbn@mail.tele.dk Forsvaret finder sted den 7. december 2007, kl. 13.30, Auditorium 1, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, Århus. Bedømmere: Peter Funch-Jensen, John Christiansen og Tom Öresland, Norge. Vejledere: Søren Laurberg, Steen Buntzen og Klaus Krogh.

23. nov. 2007
2 min.

Ph.d. afhandlingen udgår fra Kirurgisk Forskningsafsnit, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade.

Sakralnervestimulation (SNS) er en af mange muligheder for kirurgisk behandling af fækal inkontinens (FI). Da studiet startede, var der kun få publicerede studier. SNS anvendes nu i hele Europa men er endnu ikke godkendt i USA.

SNS er en minimal invasiv procedure med lav morbiditet, der reducerer afføringsfrekvensen samt forbedrer kontinensen. Metoden består af to stadier: 1) Percutaneous nerve evaluation test og 2) implantation af permanent elektrode og pacemaker, hvis testperioden har været positiv. Virkningsmekanismen er endnu ikke klarlagt.

Formålet var at undersøge, hvorledes SNS påvirker den kolorektoanale fysiologi, og undersøge, om effekten af behandlingen afhænger af, om pacemakeren er tændt om natten.

Det vises, at SNS har en overbevisende effekt på FI. Samtidig vises det, at det anale hviletryk samt den rektale volumentolerans øges.

Dynamisk kolorektalskintigrafi viser, at SNS bevirker ændringer i kolontransporten med en retention af fækalt materiale i højre side af kolon og uændret tømning af tarmen i forbindelse med defækation.

I det sidste studie findes en forøgelse af inkontinensscore, et øget antal dage med soiling og en moderat stigning i afføringsfrekvensen ved natlig frakobling af stimulatoren. Velfungerende SNS-patienter anbefales at slukke for pacemakeren om natten, men tilhører man den , der oplever øget soiling, anbefales det, at pacemakeren er tændt døgnet rundt.

Samlet set har SNS en effekt på hele kolon-, rektum- og anal-kanalen. Effekten er betydelig med en reduktion af afføringsfrekvensen og en forbedret kontinens. SNS bevirker sandsynligvis neuromodulation på enten spinalt eller supraspinalt niveau.