Content area

|
|

Sammenhæng mellem BMI, alder, og race for COVID-19-sygdomsforløb

Sværhedsgraden af COVID-19-sygdom har tidligt været sat i forbindelse med overvægt. Et nyt studie viser, at risiko for svært sygdomsforløb øges ved et BMI over 23.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Overvægt som risikofaktor for et svært sygdomsforløb med SARS-CoV-2 har tidligt været postuleret. Et studie med næsten 7.000.000 borgere i England viser, at sammenhængen ses ved et BMI på 23 og opefter og er tydeligst hos yngre patienter og patienter af ikkekaukasid herkomst.

Professor, overlæge Jens Meldgaard Bruun, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Studiet er interessant, fordi det på baggrund af data fra mere end 1.500 almen praksis (GP’s) og dermed adgang til BMI-mål fra knap syv millioner borgere, hvoraf godt to millioner havde fået bestemt BMI inden for det seneste år, er et af største, som hidtil er publiceret. Forfatterne fandt overordnet en lineær positiv sammenhæng mellem stigende BMI og risiko for indlæggelse på hospital, inklusive indlæggelse på en intensivafdeling og død på grund af COVID-19. For indlæggelse og død var sammenhængen J-formet, således at der var en forøget risiko for begge, hos personer med et BMI < 20 kg/m2, og en lineær sammenhæng med en forøget risiko for indlæggelse ved BMI > 23 kg/m2 og for død ved BMI > 28 kg/m2. Effekterne af BMI slog kraftigst igennem i de yngre aldersgrupper under 60 år og forsvandt hos personer over 80 år. Forfatterne fandt en sammenhæng mellem stigende BMI og risiko for at dø af COVID-19 hos personer med søvnapnø, men måske overraskende, ingen sammenhæng mellem stigende BMI og risiko for at dø af COVID-19 hos personer med type 2-diabetes, hypertension eller hjerte-kar-sygdom. Både type 2-diabetes, hypertension og hjerte-kar-sygdom var dog alle relateret til indlæggelse på hospital, inklusive indlæggelse på en intensivafdeling. Studiet understreger endnu en gang, at stigende vægt (BMI) øger risikoen for alvorligt COVID-19-forløb, og man derfor potentielt vil kunne bedre et COVID-19-forløb ved at reducere kropsvægten.      

Gao M, Piernas C, Astbury NM et al. Associations between body-mass index and COVID-19 severity in 6·9 million people in England: a prospective, community-based, cohort study. Lancet Diabetes & Endocrinology 2021; 9: 350-9.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Torben Mahneke | 22/10
1 Kommentar
af Flemming Amter | 19/10
1 Kommentar
af Henrik Dibbern | 18/10
1 Kommentar
af Jens Langhoff-Roos | 17/10
3 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 16/10
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 15/10
1 Kommentar
af Johan Tommy Robert Wallentin | 14/10
1 Kommentar