Skip to main content

Sammenhæng mellem dødfødsel og kvinders senere risiko for sygdom

Mange studier har forsøgt at påvise en sammenhæng mellem dødfødsel og moderens livsrisiko for især kardiovaskulær sygdom. Et nyt studie har nu påvist denne sammenhæng.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

26. mar. 2024
2 min.

Oplevelsen af at føde et dødt barn er traumatisk. For kvinden har det længe været mistænkt, at denne oplevelse i sig selv kan medføre senere risiko for sygdom og død. En stort anlagt metaanalyse synes nu at kunne fastslå den sammenhæng, hvilket inkluderer risiko for kardiovaskulær sygdom, type 2-diabetes og nyresygdom.

Professor Lone Krebs, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »I Danmark er hyppigheden af dødfødsel 3-4/1.000 og således meget lavere end på verdensplan. Nogle væsentlige risikofaktorer er intrauterin væksthæmning med eller uden præeklampsi og dysreguleret graviditetsdiabetes, men også socioøkonomiske faktorer, rygning og overvægt øger risikoen. Både ved præterm fødsel og præeklampsi er der fundet øget dødelighed for moderen senere i livet som følge af kardiovaskulær/metabolisk sygdom. Ligeledes er sammenhængen mellem graviditetsdiabetes og senere type 2-diabetes veldokumenteret. Det systematiske review er grundigt og velgennemført, men som forfatterne selv er inde på, tillader studiets design ikke en vurdering af den egentlige årsagssammenhæng. Studiet bekræfter imidlertid vores viden om, at graviditeten udgør et unikt vindue til at forudsige sygdom senere i livet. Kvinder, der oplever alvorlige graviditetskomplikationer, bør ud over den umiddelbare omsorg og behandling vejledes i betydningen af kost og livstilsfaktorer for deres helbred på langt sigt. Afhængigt af situationen bør de desuden tilbydes opsporing og behandling af kroniske sygdomme. Fremtidig forskning i præcisionsmedicin bør undersøge nongenetiske og genetiske faktorers betydning for graviditetskomplikationer og for kvindens helbred på langt sigt«.  

Interessekonflikter ingen