Skip to main content

Sammenhængen mellem alder ved diabetesdiagnose og forventet sygelighed og død

En diagnose med type 2-diabetes er associeret til nedsat forventet levealder. Et nyt studie har undersøgt betydningen af patientens alder ved diagnosetidspunkt og forventet sygelighed og dødelighed.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

17. jan. 2024
2 min.

At en diagnose med type 2-diabetes kommer med øget risiko for sygelighed og død er kendt. Men betydningen af alder ved diagnosetidspunkt og efterfølgende sygelighed er ikke velbeskrevet. Et studie med i alt 1,5 mio. mennesker med diabetes har undersøgt, hvorledes alder ved diagnosetidspunktet spiller ind på den efterfølgende sygelighed. 

Professor, overlæge, Peter Rossing, Steno Diabetes Center, Copenhagen, kommenterer: »Studiet viser, at man som 50-årig må forvente næsten 13 års kortere levetid i EU, hvis man fik diabetes som 30-årig, sammenlignet med en person uden diabetes, og henholdsvis ni og fem års kortere levetid ved diagnose af diabetes som 40- eller 50-årig. Det er bekymrende, da diabetes generelt er i vækst, og da flere yngre får type 2-diabetes. Dermed kommer flere til at leve størstedelen af deres liv med diabetes, og tidlig diabetesdebut kommer potentielt til at koste mange tabte leveår. Samtidig tankevækkende, at ud over død af hjerte-kar-sygdom er også mange andre dødsårsager hyppigere ved tidlig debut af diabetes i studiet. Derfor må forebyggelse af type 2-diabetes have høj prioritet med fokus på at undgå inaktivitet og overvægt. Vi har i de senere år heldigvis set store fremskridt i den farmakologiske behandling af type 2-diabetes med især reduceret risiko for hjerte-kar-sygdom, hjertesvigt og nyresygdom. Selv om der ikke er noget, der tyder på, at behandlingsgevinsterne er aldersafhængige, er det i denne sammenhæng vigtigt, at de fleste, der blev inkluderet i de kardiovaskulære endepunktsstudier, var over 50 år gamle. Det er derfor vigtigt at sikre, at yngre har samme gevinster og bivirkningsprofil. Er det tilfældet, kan den øgede risiko for tabte leveår modvirkes ved tidlig implementering af optimal, multifaktoriel behandling med fokus på livsstil, glukose, kolesterol og blodtryk samt organbeskyttende behandling især hos dem, der har tidlige tegn til senkomplikationer«.

Interessekonflikter PR har fået forskningsstøtte fra Novo Nordisk Bayer og Astra Zeneca til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), og har til SDCC fået honorar for undervisning og konsulent/styregruppedeltagelse fra Astra Zeneca, Abbott, Bayer Boehringer ingelheim, Novo Nordisk, Gilead og Sanofi.