Skip to main content

Sammenlimning af begge øjne skal ikke behandles konservativt

Carsten Øgard1, Hadi Kjærbo2 & Torben Lykke Sørensen1 1) Roskilde Sygehus, Øjenafdelingen, og 2) Rigshospitalet, Øjenklinikken

8. okt. 2010
3 min.

Sammenlimning af et øje er almindeligt forekommende både i skadestuen og på øjenafdelingerne rundt omkring i landet. I de fleste tilfælde er behandlingen konservativ/observerende, og der gives eksempelvis lubrikerende øjendråber og chloramphenicolsalve 3-4 gange daglig i det afficerede øje [1, 2]. Dette behandlingsregime vil almindeligvis resultere i opheling uden sequelae.

Kirurgisk adskillelse af øjenlåg anbefales ved mistanke om denuderet corneaepitel og risiko for keratitis. Vedvarende smerteklager eller indskrænkede øjenbevægelser bag de lukkede øjenlåg kan tyde på påvirkning af cornea.

Sygehistorie

En 4-årig dreng var sat i behandling med chloram-phenicoldråber grundet bilateral konjunktivitis. Mater opbevarede dråbeflasken i køleskabet.

Grundet næsten ens flaskedesign forveksledes ved et uheld chloramphenicol med superlim (cyanoakrylat). Mater benyttede superlimen til påsætning af kunstige negle.

Således dryppede mater begge drengens øjne med superlim, hvorved øjenlågene sammenlimedes totalt. Der forsøgtes umiddelbart fjernelse af limen, men uden succes. Drengen blev set på en nærliggende skadestue, hvor man ligeledes forsøgte at adskille øjenlågene. Da dette ikke lykkedes, henvistes drengen til akut vurdering på Øjenafdelingen.

Ved ankomst var patienten grædende, men ikke forpint. Objektivt fandtes sammenklistrede øjenlåg men frit bevægelige bulbi (Figur 1 ). Der afventedes i 24 timer, men da der ikke var mindste tegn på bedring, gennemføres kirurgi i generel anæstesi. Under indgrebet overklippedes cilier, og limrester blev fjernet. Bulbi fandtes upåvirkede med klare corneae uden abrasio. Efter operationen behandledes med chloramphenicolsalve × 4 i begge øjne. Ved efterfølgende kontrol en uge efter var drengen i habitualtilstand, og der fandtes normalt visus og i øvrigt normal øjenundersøgelse.

Diskussion

Accidentiel sammenlimning af et øje er ikke helt ualmindeligt forekommende, men det er meget sjældent at begge øjne sammenlimes. Generelt anbefales ekspekterende holdning uden kirurgisk intervention [1], specielt hos børn hvor risikoen ved generel anæstesi gerne undgås. Man skal dog altid være opmærksom på risikoen for hurtig amblyopiudvikling ved okklusion af synsindtryk fra det ene øje hos specielt små børn. Den kritiske periode er fra fødslen til 18-24-måneders-alderen, hvor amblyopi kan udvikles over timer til få dage.

Superlim har været tilgængeligt på markedet siden 1950'erne, men har de senere år fået tiltagende udbredelse grundet mange anvendelsesmuligheder. Virkningsstoffet i superlim, cyanoakrylat, polymeriserer straks ved kontakt med øjets overflade og tårevæske. Der dannes hårde skorper, som kan give mekanisk skade. Der opstår ikke termisk, toksisk eller kemisk skade. På huden i øjenomgivelserne kan man se varierende grader af kontaktdermatitis.

Skyl gerne med rigelig, lunkent vand. Undgå at forsøge adskillelse af øjenlåg med vold, og undgå opløsningsmidler i et forsøg på at opløse limen. Anvend gerne lubrikerende øjendråber og ligeledes gerne fugtighedscreme til hud i øjenomgivelser.

Ved mistanke om denuderet corneaepitel skal øjenlågene adskilles, da det medfører øget risiko for keratitis.

I det aktuelle tilfælde syntes det ikke tilrådeligt at have en ekspekterende holdning, da sammenlimningen var total på begge øjne. Således kan det være et stort psykisk traume for et barn pludseligt at være fuldstændig berøvet sin synssans [3].

Vi foreslår, at flaskedesign og afmærkning ændres, således at sandsynligheden for forveksling minimeres [4, 5].


Carsten Øgard , Øjenafdelingen, Sygehus Nord, 4000 Roskilde. E-mail: ogard@dadlnet.dk

Antaget: 23. oktober 2009

Først på nettet: 12. april 2010

Interessekonflikter: Ingen

Referencer

  1. Terman AM. Treatment of ocular super glue instillation. J Trauma 2009;66:70-1.
  2. Lunt T, Lundquist UM. Moderate expectancy is recommended in accidents with superglue in the eye. Läkartidningen 1992;89:873.
  3. Møller HU, Marushak D. Iatrogen tarsorafi med cyanoakrylat. Ugeskr Læger 1983;145:172-3.
  4. Good AMT, McCabe SE. Superglue accidents and the eye - causes and prevention. Br J Ophthalmol 1994;78:802.
  5. Needham AD, Nathan S, Kaye S. Similarities in the packaging of cyanoacrylate nail glue and ophthalmic preparations: an ongoing problem. Br J Ophthalmol 2001;85:496-7.