Skip to main content

Samtalen om sex

26. feb. 2018
2 min.

Anmelder: ledende overlæge, Astrid Ditte Højgaard, Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital

E-mail: a.hoejgaard@rn.dk

Interessekonflikter: ingen

Klinisk psykolog Karina Kehlet Lins´ bog har til hensigt at være en vejledning for fagfolk i at tale om sex. Bogen gennemgår, hvorfor sexologi er vigtig for fagfolk, og argumenterer for, at samtalen om sex er den professionelles ansvar. Den er letlæst med indbydende layout og små vignetter med citater bl.a. fra sangtekster. I tekstbokse kan læseren nedfælde svar på spørgsmål om egne dilemmaer i forhold til emnet.

Under opmuntrende overskrifter som ”Øvelse gør mester”, ”Bær over med dig selv” og ”Fat mod” opfordres læseren til at tage emnet sex op med sine klienter. Forfatteren advarer imod udvikling i retning af at se sexologi som et speciale og opfordrer til, at alle fagprofessionelle bør gribe chancen for at bryde tabuer og komme ind på emnet, hvor det er muligt. Gennem korte cases får læseren eksempler på seksuelle problemer, der med fordel kan afhjælpes med samtaler eller psykoterapi.

Forfatteren giver læseren baggrundsviden om senmoderne måder at se på seksuel orientering og ukonventionel seksuel adfærd. Hun drøfter seksualiteten ud fra et kulturelt og normkritisk standpunkt og konkluderer, at monoseksualiteten er passé, dvs. tanken om seksualiteten som en fast, ikkevalgt del af et individs karakter. I stedet for er seksualiteten flydende. Adfærd, mere end seksuel identitet, definerer nu en person. Den ”normale” seksualitet er ved at blive en livsstil blandt andre livsstile, og begrebet ”perversioner” er i forvandling og etablerer sig som en form for rekreation (med visse undtagelser som f.eks. pædofili).

Bogen henvender sig primært til psykologer, der har ”klienter”; lægens rolle er at være en inviteret samarbejdspartner i et tværfagligt samarbejde. Som læser får jeg desværre indtryk af, at forfatteren har en stereotyp opfattelse af lægers håndtering af patienters seksuelle problemer. Karina Kehlet Lins anser, at en voksende medicinsk indflydelse på sexologien medfører fokus på seksuelle dysfunktioner på bekostning af en ”positiv definition af seksualitet”. Ifølge forfatteren er diagnoser stigmatiserende og medfører, at individet overses.

For lægen, der har brug for en konkret indføring i det at tage emnet seksualitet op ved kronisk eller svær psykisk eller somatisk sygdom, eller ved ordination af lægemidler med mulig påvirkning af seksualfunktionen, holder denne bog ikke, hvad den lægger op til.

Forfatter: Karina Kehlet Lins

Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2018

Sider: 184

Pris: 250 kr.