Skip to main content

SARS-CoV-2-infektion i sidste del af graviditeten og fødselskomplikationer

Nyt dansk studie finder ingen sammenhæng mellem tidligere SARS-CoV-2-infektion og obstetriske eller neonatale komplikationer, men dokumenterer maternel overførsel af antistoffer til fosteret.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

17. nov. 2020
2 min.

Gravide anses ud fra et forsigtighedsprincip at udgøre en risikogruppe i forhold til COVID-19. De eksisterende studier omhandlende graviditet og COVID-19 har primært fokuseret på PCR-test afspejlende akut infektion, og meget få studier er baseret på serologiske undersøgelser.

Et nyt dansk studie fra Hvidovre Hospital har fra maj til juli 2020, da første bølge rullede i Danmark, undersøgt alle fødende kvinder, deres partnere og deres nyfødte for antistoffer mod SARS-CoV-2. I studiet indgår i alt 1.313 fødende kvinder, 1.188 partnere og 1.206 nyfødte (navlesnorsblod). Af disse havde 28 fødende kvinder og 32 partnere antistoffer mod SARS-CoV-2 svarende til en justeret prævalens på 2,6% (95% konfidens-interval (KI): 1,7-4,0%) hos kvinderne og 3,5% (95% KI: 2,3-5,1%) hos partnerne. I alt havde 17 af de nyfødte SARS-CoV-2-IgG-antistoffer, og ingen af disse havde IgM-antistoffer. Studiet fandt ingen sammenhæng mellem SARS-CoV-2-antistoffer og obstetriske eller neonatale komplikationer. Risikoen for smitte for den fødende kvinde var 39%, hvis partneren havde antistoffer.

Professor og overlæge Anja Pinborg, Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet samt Københavns Universitet, kommenterer: »Studiet er interessant, da det fokuserer på serologiske data og er udført på kvinder, som er eksponeret i tredje trimester. Af de gravide smittede var 50% asymptomatiske. I to ud af tre graviditeter sås vertikal overførsel af IgG-antistoffer fra mor til foster i lighed med andre virale infektioner. Resultaterne er betryggende, selvom studiet ikke kan afkræfte, at fosteret kan have være inficeret intrauterint. Studiet er systematisk og velgennemført, men dog begrænset af den lave prævalens af SARS-CoV-2-antistoffer, hvorfor det ikke med sikkerhed kan sige noget om obstetriske og neonatale komplikationer. De fødende kvinder i studiet er generelt unge, raske, normalvægtige og har haft mild eller asymptomatisk SARS-CoV-2-infektion, og hermed er det muligt, at gravide med alvorlig COVID-19 kan have et andet forløb, som beskrevet i udenlandske studier i selekterede populationer«.

Egerup P, Fich Olsen L, Christiansen AMH et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antibodies at delivery in women, partners, and newborns. Obstet Gynecol (online 27. okt 2020) .

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.