Skip to main content

Scabies, den store imitator

Cover

Kenneth Thomsen & Mette Deleuran

6. maj 2024
2 min.

En 57-årig, tidligere hudrask kvinde debuterede med eksematøse forandringer på kroppen og idelig, natlig kløe. Egen læge ordinerede topikal steroidbehandling uden effekt, og patienten blev henvist til en hudlæge, som undersøgte patienten ca. fire måneder efter debut. På mistanke om scabiesinfestation blev der først ordineret permethrincreme, og senere påbegyndtes behandling med ivermectin i tabletform. Den samboende ægtefælle var uden symptomer. Grundet persisterende symptomer blev der foretaget hudbiopsi, hvor der registreredes eosinofili, og herefter blev patienten henvist til en hudafdeling på mistanke om præbulløs pemfigoid [1].

På hudafdelingen blev der observeret et papulovesikuløst udslæt og midegange hos patienten. Mider og æg blev identificeret mikroskopisk, og patienten samt den symptomfri samboende blev behandlet med svovlvaseline 5% over tre døgn med eklatant effekt. Patienten var symptomfri ved tomånedersopfølgning.

Casen beskriver vigtigheden af at fastholde mistanken om fortsat infestation/reinfestation trods relevante behandlinger og pårørende uden kløe. Ved tvivl kan miden isoleres til mikroskopisk verifikation.

Reinfestation kan skyldes mangelfuld sanering af hjemmet, hvor svovlvaseline til patienten og samboende er en fordelagtig terapeutisk strategi [2], da både æg og mider på huden dræbes, ligesom mider fra andre reservoirer i hjemmet dræbes ved hudkontakt under behandlingen.

Korrespondance Kenneth Thomsen. E-mail: kenthoms@rm.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 6. maj 2024

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2024;186:V72025.

doi 10.61409/V72025

Open Access under Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Referencer

  1. Radonjic-Hoesli S, Brüggen MC, Feldmeyer L et al. Eosinophils in skin diseases. Semin Immunopathol. 2021;43(3):393-409. doi: 10.1007/s00281-021-00868-7.
  2. Richards RN. Scabies: diagnostic and therapeutic update. J Cutan Med Surg. 2021;25(1):95-101. doi: 10.1177/1203475420960446.