Skip to main content

Screening for depression blandt patienter med brystkræft

Implementering af spørgeskema med henblik på screening for depression resulterede i markant flere henvisninger til kognitiv adfærdsterapi.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

27. mar. 2022
2 min.

Da kræftsygdom er psykisk belastende, har mange patienter med kræft følelse af tristhed og modløshed. Nogle patienter udvikler egentlig depression, som er relateret til dårligt behandlingsforløb og nedsat livskvalitet. Nyt studie undersøger effekt af implementering af depressionsscreening ved hjælp af et spørgeskema til patienter med nydiagnosticeret brystkræft på seks kræftcentre i USA. Skemaet blev implementeret i tre af centrene (744 patienter), hvor personalet også fik uddannelse, feedback og gennemførte audit af implementeringen. De resterende tre centre (692 patienter) fungerede som kontrolcentre, hvor personalet fik uddannelse i depression, men selve screeningsskema blev ikke implementeret. Effektmålet for interventionen var andelen af patienter, som blev henvist til kognitiv adfærdsterapi for depression. Forfatterne angiver, at i skemagruppen blev 7,9% af patienter henvist, mens det kun var tilfældet for 0,1% af patienterne, som blev fulgt på kontrolcentrene.

Professor overlæge Poul Videbech, Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet, kommenterer: »Depression, der støder til alvorlig somatisk sygdom, er hyppig og forværrer prognosen for denne sygdom. Der er mange årsager til dette. F.eks. kan det skyldes, at patienten giver op, følger måske ikke kravene om fremmøde eller genoptræning, og det kan også være svært at følge det rigtige behandlingsregime på grund af kognitive forstyrrelser som hukommelses- og koncentrationsbesvær. På den anden side er diagnostik af depression heller ikke helt let hos somatisk syge, fordi nogle af symptomerne på depression, f.eks. appetitløshed, kan skyldes den somatiske sygdom. I dette studie screenede man brystkræftpatienter i et clusterrandomiseret design med Patient Health Questionnaire [PHQ]-9, der har ni spørgsmål. PHQ-spørgsmålene minder meget om ICD-10-kriterierne for depression. Konklusionen er, at det kan lade sig gøre at få et sådant program til at fungere i travle onkologiske afdelinger, men vi mangler en followupundersøgelse af, hvordan det så gik patienterne«.

Hahn EE, Munoz-Plaza CE, Pounds D et al. Effect of a community-based medical oncology depression screening program on behavioral health referrals among patients with breast cancer. JAMA 2022;327:41-9.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen