Content area

|
|

Screening for functional and mental disorders in general practice

Forfatter(e)
Alment praktiserede læge Kaj Sparle Christensen: Forf.s adresse: Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: kspar@akh.aaa.dk Forsvaret fandt sted den 16. januar 2004. Bedømmere: Per Bech, Jakob Kragstrup og Ole Mors . Vejledere: Frede Olesen og Per Fink.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på et studie udført i Århus Amt i samarbejde med Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og Forskningsenheden for Almen Medicin.

Formålet med studiet var primært at undersøge, om systematisk screening af patienter for somatisering, angst, depression og alkoholmisbrug forbedrer de praktiserende lægers evne til at diagnosticere og behandle disse lidelser. Sekundære formål var at evaluere redskabets eksterne validitet og kliniske anvendelighed.

Studiet blev gennemført i år 2000 i 28 lægepraksis. 1.785 konsekutive patienter blev screenet ved hjælp af et enkeltsidet, selvudfyldt spørgeskema (SQ) med 39 spørgsmål. Patienterne blev randomiseret til to grupper: interventionsgruppen (900 ptt.) viste deres SQ til lægen, mens lægen ikke så
SQ for kontrolgruppen (885 ptt.). De 38 deltagende lægers diagnoser blev sammenlignet med resultaterne af 701 blindede, semistrukturerede, psykiatriske diagnostiske interview (SCAN).

Undersøgelsen viste, at opdagelsesraten og den diagnostiske præcision var signifikant forbedret for patienter med høje screeningsscorer. Rutinemæssig screening af alle patienter viste sig derimod at have begrænset effekt. Patienter med høje screeningsscorer kunne i studiet identificeres ved hjælp af få relevante spørgsmål. De praktiserende læger registrerede oftere samtale om psykologiske emner og aftalte hyppigere opfølgende besøg, når positive screeningsresultater blev afsløret. Justering af scoringsproceduren forbedrede skalaernes diagnostiske ydeevne i forhold til ICD-10. Redskabet demonstrerede god ekstern validitet og praktisk anvendelighed. Selektiv brug forventes at optimere det diagnostiske udbytte og den praktiske anvendelighed af redskabet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(04):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar