Skip to main content

Screening og intervention for karsygdom reducerer måske dødelighed

Dansk studie finder, at screening for abdominalt aortaaneurisme, perifer karsygdom og hypertension er associeret til absolut reduktion af dødelighed.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

12. okt. 2017
2 min.

Alle er enige om, at risikoen for at dø af kardiovaskulære sygdomme kan nedsættes ved rygestop, motion, sund kost og korrekt medicinsk behandling, men der er ikke konsensus om, hvorvidt vi aktivt skal opsøge asymptomatiske borgere og rådgive med henblik på at optimere livsstilsfaktorer. Et stort anlagt dansk studie, Inter99, som blev publiceret i 2014, kunne ikke vise effekt af en sådan rådgivning.

En ny undersøgelse fra Region Midtjylland, hvor man i 2008-2011 inkluderede over 50.000 mænd på 65-75 år og rettede screening mod abdominalt aortaaneurisme, perifer karsygdom og hypertension er netop blevet publiceret. Studiet viser, at efter 4,4 år var der en dødelighed på 10,8% i observationsgruppen og på 10,2% i interventionsgruppen. Dette svarer til absolut risiko-reduktion på 0,6% (p < 0,01) og Number needed to invite på 169. Forfatterne Lindholt & Søgaard anfører, at den opnåede mortalitetsreduktion ikke tidligere er set i screeningsprogrammer for vaskulær sygdom, og formoder, at den kan tilskrives opstart af relevant farmakologisk behandling i interventionsgruppen.

Professor Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, kommenterer: »Der er tale om en stor undersøgelse med mere end 50.000 mennesker, og hvor resultaterne analyseres efter intention to treat. Kombinationen af screening for aortaaneurisme, perifere karsygdomme og forhøjet blodtryk er ny. Allerførst undrer det, at det primære end point er total død. Da der er tale om screening for hjerte-kar-sygdomme, ville det mest naturlige være, at det primære end point var død af hjerte-kar-sygdom, hvilket da også nævnes i anmeldelsen til ClinicalTrials.gov. Der er kun signifikant effekt på total død, men ikke på død af hjerte-kar-sygdom, selv om tendensen går i samme retning. Dernæst må man erkende, at effekten ikke er overvældende, og taget i betragtning, at det er første gang, at der foretages denne kombination af screeningsmetoder, er det vigtigt at se resultater fra lignende undersøgelser, inden man skrider til anbefalinger. Konklusivt viser studiet, at der ikke er de store gevinster ved at indføre denne type kombinationsscreening. Fornuftige sundhedspolitiske beslutninger inden for tobak, alkohol og usunde fødevarer ville redde langt flere menneskeliv«.

Lindholt JS, Søgaard R. Population screening and intervention for vascular disease in Danish men (VIVA): a randomised controlled trial. Lancet, 25. aug 2017 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen