Skip to main content

Screening for osteoporose lever ikke op til anbefalingerne

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

13. nov. 2015
2 min.

Generel screening for osteoporose anvendes ikke i Danmark, men i USA lyder anbefalingen, at udvalgte kvinder bør have foretaget en DEXA-skanning og således målt deres knogletæthed. Det drejer sig om kvinder over 65 år samt yngre kvinder, som har en øget risiko for at udvikle osteoporose. Formålet med dette amerikanske retrospektive kohortestudie var at undersøge, i hvilket omfang disse anbefalinger efterleves.

Grundlaget for analyserne var elektroniske journaldata for 50.995 kvinder, som var mellem 40 og 85 år, og som var blevet undersøgt/behandlet i primærsektorregi i perioden 2006-2012, og som ikke tidligere var screenet, diagnosticeret eller behandlet for osteoporose. Følgende blev betragtet som risikofaktorer: alder, etnicitet, body mass index (BMI) < 20 kg/m2, steroidbehandling, sekundær osteoporose, tidligere højrisikofraktur, reumatoid artritis, alkoholmisbrug og rygning.

Med en samlet observationstid på 152.123 personår fandt man følgende estimater for, hvor mange kvinder, der over en syvårig periode havde fået foretaget en DEXA-skanning i screeningsøjemed: Kvinder 60-64 år med ≥ 1 risikofaktor: 58,8% (95% konfidens-interval (KI): 51,9-65,8%); kvinder 65-74 år: 57,8% (95% KI: 55,6-60,0%); kvinder ≥ 75 år: 42,7% (95% KI: 38,7-46,7%). For kvinder under 65 år og uden øvrige risikofaktorer fandtes følgende estimater: Kvinder 50-59 år: 45,5% (95% KI: 44,1-46,9%); kvinder 60-64 år: 58,6% (95% KI: 55,9-61,4%).

Professor, overlæge Bente Lomholt Langdahl, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Undersøgelsens resultater er ikke overraskende eller nye. Forfatterne mener, at underforbrug af DEXA-skanning hovedsageligt skyldes mangel på viden hos de praktiserende læger. Imidlertid er det dokumenteret, at det er mere effektivt at tilbyde højrisikopatienter DEXA via forløbskoordinatorer (fracture liaison service). Når vi heller ikke i Danmark gør det godt nok, skyldes det således ikke primært mangel på viden, men mangel på implementering af den viden, som vi har«.

Amarnath AL, Franks P, Robbins JA et al.

Underuse and overuse of osteoporosis screening in a regional health system: a retrospective cohort study.

J Gen Intern Med 2015;30:1733-40.

Interessekonflikter: Advisory boards: Eli Lilly, MSD, Amgen, UCB. Forskningstøtte: Novo Nordisk, Eli Lilly, Novartis, Orkla Health.