Skip to main content

Selv få og korte løbeture mindsker dødeligheden

Det er velundersøgt, at motion af moderat intensitet har mange gavnlige effekter, men man ved mindre om, hvordan motion af høj intensitet indvirker på helbred og dødelighed.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

20. okt. 2014
2 min.

Det er velundersøgt, at motion af moderat intensitet har mange gavnlige effekter, men man ved mindre om, hvordan motion af høj intensitet indvirker på helbred og dødelighed. Formålet med dette prospektive kohortestudie var at undersøge effekten af løb på både den samlede og den kardiovaskulære dødelighed samt at bestemme et eventuelt dosis-respons-forhold.

I kohorten indgik 55.137 personer med en gennemsnitsalder på 44 år (range: 18-100 år). I løbet af opfølgningsperioden, som var på gennemsnitligt 15 år, døde 3.413 personer (6%), heraf 1.217 grundet kardiovaskulære lidelser. Gruppen af løbere, som udgjorde 24% af den samlede kohorte, havde en 30% lavere dødelighed og en 45% lavere kardiovaskulær dødelighed sammenlignet med gruppen af ikkeløbere. Der sås endvidere en forskel i forventet levetid på tre år. Dosis-respons-analyser viste, at fordelene ved at løbe, i forhold til dødelighed, var næsten ens uanset løbetid, -distance, -hyppighed og -hastighed: Løb 1-2 gange ugentligt med en samlet varighed på under 51 min, distance under 9,7 km og/eller hastighed under 9,7 km/t. havde en signifikant effekt på dødelighed.

Professor, overlæge Bente Klarlund Pedersen, Centre of Inflammation and Metabolism, Rigshospitalet, kommenterer: ”Mediernes omtale af denne artikels resultater har fokuseret på, at løb, selv 5-10 min pr. dag, er associeret med lavere dødelighed. Dette budskab blev nærmest omsat til, at løb af længere end 5 min’s varighed var spild af tid, selvom gruppen af løbere i virkeligheden løb omkring 50 min én gang om ugen eller to gange 25 min om ugen. Artiklens hovedbudskab er, at mennesker, der er i så god fysisk form og kan løbe 25-50 min, reelt adskiller sig markant fra mennesker, der ikke kan løbe i så lang tid. Undersøgelsen kunne i modsætning til andre studier ikke påvise en dosis-respons-sammenhæng, hvilket der ikke er nogen umiddelbar forklaring på”.

Lee DC, Pate RR, Lavie CJ et al. Leisure-time running reduces all-cause and cardiovascular mortality risk. J Am Coll Cardiol 2014;64:472-81.

Interessekonflikter: BKP skriver bøger og holder foredrag om fysisk aktivitet og sundhed og har principielt en kommerciel interesse i, at der er fokus på fysisk aktivitet i samfundet. Hun modtager ingen sponsorater fra firmaer.