Skip to main content

Selv i reduceret dosis er non-vitamin K orale antikoagulantia lige så effektive som warfarin

Dansk registerstudie viser, at dabigatran, apixaban og rivaroxaban i reduceret dosis er omtrent lige så effektive som warfarin til at forebygge blodpropper ved atrieflimren.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

14. mar. 2017
2 min

Randomiserede kliniske studier har vist, at de nye non-vitamin K orale antikoagulantia (NOAK) er lige så effektive som warfarin til at forebygge blodpropper ved nonvalvulær atrieflimren, medfører en mindre risiko for blødningskomplikationer og kræver ikke monitorering. Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at reducere dosis, men evidens for effekten af disse stoffer i reduceret dosis er sparsom. Ved at bruge de omfattende danske registre og følge over 55.000 patienter med nonvalvulær atrieflimren i et år har en dansk forskningsgruppe set på effekt og komplikationer til behandling med NOAK og sammenlignet dem med warfarin. De konkluderer, at der ikke var signifikante forskelle i forekomsten af emboli eller iskæmisk apopleksi imellem NOAK og warfarin. Blødningskomplikationer var ca. 20% lavere blandt de dabigatranbehandlede patienter sammenlignet med dem, som fik warfarin, mens blødningsrisikoen blandt dem, som fik apixaban eller rivaroxaban, ikke var signifikant forskellig fra warfaringruppen.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg Hospital, kommenterer: »Forskellene på henholdsvis effekt og sikkerhed af de undersøgte antikoagulantia er generelt små, og de mange sammenligninger giver afgjort mulighed for type 2-fejl. Det ser ud til, at reduceret dosis rivaroxaban er det eneste af de tre NOAK, der medfører signifikant færre tilfælde af iskæmisk apopleksi og systemisk emboli end warfarin, men samtidig tyder resultaterne på, at død forebygges bedre med warfarin end med rivaroxaban og apixaban. Incidensen af iskæmisk apopleksi og systemisk emboli var højest blandt patienter, der fik apixaban. Det kan skyldes, at reduceret apixabandosis er 50% lavere end fuld dosis, mens reduceret dosis af dabigatran og rivaroxaban kun er 25% mindre end fuld dosis. To af tre kriterier: alder ≥ 80 år, kropsvægt ≤ 60 kg eller S-kreatininkoncentration ≥ 133 mikromol/l, skal være opfyldt, før apixabandosis reduceres. Der synes at være grund til at advare mod den hyppige praksis med dosisreduktion ved blot ét opfyldt kriterium«.

Brønnum PN, Skjøth F, Søgaard M et al. Effectiveness and safety of reduced dose non-vitamin K antagonist oral antikoagulants and warfarin in patients with atrial fibrillation: propensity weighted nationwide cohort study. BMJ 2017;356;j510.

JDN har holdt foredrag for Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Leo Pharma og Pfizer og har deltaget i kongresser betalt af Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb og Leo Pharma.