Content area

|

Selvskade er et tegn på psykisk mistrivsel og bør altid tages alvorligt

Selvskade kan opspores ved screeningsredskabet de 3 F’er, som afdækker selvskadens form, frekvens og funktion, kombineret med en respektfuld og validerende holdning.
Uddrag af screeningskort for selvskade
Forfatter(e)
Redaktionen

Til trods for at op imod hver tredje pige og hver syvende dreng i niende klasse har erfaring med selvskade, er mange professionelle i tvivl om, hvordan de kan spørge ind til selvskade. Dette råder statusartiklen af Jørgensen et al. bod på ved at beskrive et klinisk letanvendeligt screeningsredskab kaldet de 3 Fʼer, der kan identificere patienter med direkte ikkesuicidal selvskade med afdækning af selvskadens form, frekvens og funktion. Forfatterne gennemgår screeningsredskabet og konkluderer, at intentionen er at opspore for at sikre, at de unge kan blive tilbudt den støtte og behandling, som de har brug for.

Læs statusartikel
Screening for selvskade
Ida Lichtenstein Jørgensen, Lotte Rubæk & Bo Møhl

Right side

af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar