Skip to main content

Selvskadende adfærd og selvmordsforsøg og elektrokonvulsiv terapi

Dansk registerstudie finder signifikant reduktion i selvskadende adfærd og selvmordsforsøg blandt psykiatriske patienter i behandling med ECT.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

4. apr. 2022
2 min.

Randomiserede studier har vist signifikant gavnlig effekt af ECT på risikoen for selvmordsforsøg og anden selvskadende adfærd. Et nyt registerstudie belyser denne association i den danske befolkning ved at inkludere over 15.000 patienter fra flere store psykiatriske sygdomsgrupper (unipolar depres­sion, bipolar lidelse, psykotiske sygdomme og personlighedsforstyrrelser) og associerer incidens af selvskadende adfærd og selvmordsforsøg til ECT. I studiet har forfatterne matchet gruppen, som fik ECT med en tilsvarende gruppe patienter (match efter alder, køn, diagnose, varighed af sygdommen), som ikke fik ECT. De rapporterer, at ECT var associeret til en signifikant reduktion (72-83% reduktion) i selvskadende adfærd og selvmord og konkluderer, at danske registerdata er kompatible med den gavnlige effekt af ECT, som er blevet vist i randomiserede studier.

Professor overlæge Martin Balslev Jørgensen, Psykiatrisk Center København og Køben­havns Universitet, kommenterer: ECT er en uhyre effektiv behandling især ved akutte livstruende neuropsykiatriske tilstande. Dette har man erfaret siden udviklingen af behandlingen i 1938. Bedst dokumenteret er dette ved depression og skizofreni. Ved de sværeste tilstande, hvor ECT har sin vigtigste indikation, er patienterne oftest ikke i stand til at give informeret samtykke til deltagelse i randomiserede undersøgelser, hvorfor disse patienter oftest ikke indgår i sådanne. Det er derfor vigtigt med registerundersøgelser som denne. Desværre er disse så skævvredne af, at netop akut selvmordsfare er indikation for ECT (confounding by indication). Der kommer Salagre et al om ved på interessante sindrige måder, som kan være svære at følge. De bekræfter dog, hvad der er erfaringen på bjerget. Lidt spøjst er det dog, at der umiddelbart ser ud til at være en effekt på personlighedsforstyrrelse, som ECT ingen virkning har på. Det viser sig dog ved nærmere læsning at skyldes, at disse patienter senere har fået sig en depres­sion«.

Salagre E, Rohde C, Østergaard SD. Self-harm and suicide attempts preceding and following electroconvulsive therapy. J ECT. 2021 Sep 13. doi: 10.1097/YCT.0000000000000790.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen