Skip to main content

Sen anastomoselækage ved højresidig hemikolektomi med robotassisteret intrakorporal anastomoseteknik

Magnus Laursen, Niclas Dohrn & Mads Falk Klein

Se flere detaljer

28. nov. 2022
04 min

Anastomoselækage er en alvorlig komplikation i forbindelse med kolorektalkirurgi. Ved højresidige hemikolektomier indtræder anastomoselækage hos 2-3% [1] – oftest inden for den første uge og sjældent efter 30 dage [2].

Højresidige hemikolektomier udføres i dag alt overvejende med minimalt invasiv teknik – enten laparoskopisk eller robotkirurgisk. Gennem det seneste årti har anvendelsen af robotkirurgi vundet stigende indpas, og i 2018 blev 12% af de højresidige hemikolektomier i Danmark foretaget med robotkirurgisk teknik [3]. Fordelene ved robotkirurgi er bl.a. en teknisk lettere suturering grundet øget bevægelighed af instrumenterne ved robotkirurgi end ved brug af konventionelt laparoskopisk udstyr. Dette har ført til en øget brug af såkaldt intrakorporal anastomose, hvor anastomosen tildannes i abdomen, frem for ekstrakorporal anastomose, hvor tarmene trækkes uden for abdomen, og anastomosen tildannes på konventionel vis [4]. Vi præsenterer her en sygehistorie, hvor der forekom sen anastomoselækage over to år efter robotassisteret højresidig hemikolektomi med intrakorporal anastomose.

SYGEHISTORIE

En 65-årig mand med nyopdaget dissemineret prostatacancer samt nyopdaget cancer i colon ascendens blev indlagt til elektiv højresidig hemikolektomi. Patienten havde ingen anden komorbiditet. Han fik foretaget en robotassisteret højresidig hemikolektomi med intrakorporal anastomose (ileokolisk, side-to-side, isoperistaltisk, kombineret staplet og syet) (Figur 1). Fraset en mindre ikkebehandlingskrævende frisk blødning per rectum på andet postoperative døgn var der ikke komplikationer i forbindelse med operationen og det postoperative forløb. Patienten blev udskrevet i velbefindende på tredje postoperative døgn. Histopatologien viste T3N0V0M0, og der var ikke indikation for adjuverende kemoterapi for coloncanceren.

Fire uger forud for operationen blev patienten for prostatacanceren sat i kastrationsbehandling med triptorelin 22,5 mg hver 24. uge samt behandling med bicalutamid, 50 mg × 1 i 30 dage. Fem uger efter operationen begyndte han på seks serier docetaxel. Alle seks serier blev givet uden komplikationer. Patienten mødte til 12- og 24-månederskontrol for coloncancer. Der var ingen tegn til recidiv på CT af thorax og abdomen med kontrast.

To år og 16 uger efter primæroperationen henvendte patienten sig i akutmodtagelsen pga. spontant opståede abdominalia gennem et døgn. Abdomen var direkte øm infraumbilikalt, men uden peritoneal reaktion. Biokemiske prøver viste forhøjede infektionstal: CRP 101 mg/l og leukocytter 16,9 x109/l. CT af abdomen med kontrast viste fri luft over leveren, hvorfor der blev foretaget diagnostisk laparoskopi med fund af anastomoselækage med mindre perforation, fibrinaflejringer og pusansamling indkapslet af oment ved ileumstumpen af anastomosen. Der blev konverteret til åben kirurgi, hvor anastomosen blev reseceret, og der blev tildannet en ny ekstrakorporal anastomose (ileokolisk, end-to-end, håndsyet). Håndsyet anastomose er standard i den akutte setting pga. vævets ødematøse tilstand. Patienten havde efterfølgende et roligt postoperativt forløb uden komplikationer og blev udskrevet på tredje postoperative døgn.

DISKUSSION

I sygehistorien beskrives et atypisk forløb med anastomoselækage over to år efter primæroperationen. Andre lidelser vil ofte være i hovedfokus på dette tidspunkt, hvilket kan medføre forsinket udredning og behandling, hvis dette ikke haves med i de differentialdiagnostiske overvejelser.

I litteraturen er der generelt ikke beskrevet øget risiko for anastomoselækage ved den nye teknik med intrakorporal anastomose [5], dog foreligger der ikke større RCT’er, som kan bekræfte dette. Da der ved den intrakorporale anastomose ud over staplerrække mellem tarmstykkerne og oversyning af defekten er staplerrækker på tynd- og tyktarmsenderne, er der rent teoretisk flere steder, lækage kan opstå end ved den ekstrakorporale anastomose, som typisk udføres håndsyet end-to-end. En reoperation pga. perforation ved staplerrækken vil i Dansk Colorektal Cancer Gruppes database bliver defineret som anastomoselækage. Der er valgt at bruge samme definition i dette manuskript. Anvendelsen af intrakorporal anastomose er stigende, og det er muligt, at der i fremtiden vil forekomme flere sene anastomoselækager som hos patienten i sygehistorien.

Korrespondance Magnus Laursen. E-mail: laursenmagnus@outlook.dkAntaget 13. oktober 2022Publiceret på ugeskriftet.dk 28. november 2022Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dkReferencer findes i artiklen publiceret på ugeskriftet.dkArtikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V07220424

Summary

Late anastomotic leakage in right-sided hemicolectomy with robot-assisted intracorporeal anastomosis technique

Magnus Laursen, Niclas Dohrn & Mads Falk Klein

Ugeskr Læger 2022;184:V07220424

A 65-year-old male with disseminated prostate cancer and newly diagnosed colonic cancer underwent elective robotic right hemicolectomy with intracorporeal anastomosis and had an uncomplicated short-term postoperative course. More than two years after the index operation, the patient presented with a late anastomotic leakage and underwent reoperation with re-anastomosis. This case report describes an atypical late anastomotic leakage in a patient treated with intracorporeal ileocolic anastomosis.

Referencer

Referencer

  1. Landsdækkende Database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk). DCCG National årsrapport 2020. https://dccg.dk/wp-content/uploads/2021/10/DCCG-Aarsrapport-2020-publiceret.pdf (12. jun 2022).

  2. Hyman N, Manchester TL, Osler T et al. Anastomotic leaks after intestinal anastomosis: it’s later than you think. Ann Surg. 2007;245(2):254-8.

  3. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk). Klinisk Basisrapport 2018. https://dccg.dk/wp-content/uploads/2019/11/DCCG-Klinisk-basisrapport-2018.pdf (12. jun 2022).

  4. Dohrn N, Klein MF, Gögenur I. Robotic versus laparoscopic right colectomy for colon cancer: a nationwide cohort study. Int J Colorectal Dis. 2021;36(10):2147-2158.

  5. Tarta C, Bishawi M, Bergamaschi R. Intracorporeal ileocolic anastomosis: a review. Tech Coloproctol. 2013;17(5):479-85.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen