Skip to main content

Sen præsentation af Schönlein-Henochspurpura hos en 83-årig kvinde efter bilateral pneumoni

Persia Shahriari, Jan Kampmann & Frans Brandt Kristensen

23. aug. 2021
1 min.

En 83-årig kvinde med hypertension, diabetes mellitus type 2, hjertesvigt og kronisk obstruktiv lungelidelse blev indlagt på en medicinsk afdeling med sløvhed og udslæt. Hun havde tre uger forinden været indlagt med en bilateral pneumoni og var blevet behandlet med intravenøst givet cefuroxim med klinisk bedring og faldende infektionstal til følge. Hun berettede om et begyndende udslæt en uge efter indlæggelsen med udgangspunkt i fødderne og derefter proksimal udbredelse til ben og arme. Ved den objektive undersøgelse fandt man symmetrisk palpabel purpura og petekkier på underekstremiteterne, distalt på overekstremiteterne samt bilateralt på mammae og nates. Desuden var der ømhed ved palpation af begge knæ- og ankelled.

Biokemisk fandtes nytilkommet stigning af kreatininniveauet til 171 µmol/l samt karbamidniveau på 34,1 mmol/l og kaliumniveau på 6,2 mmol/l. Infektionsmæssigt fandtes leukocytniveau på 8,33 × 109/l samt C-reaktivt protein-niveau på 40 mg/l. Trombocyttallet var 286 × 109/l og international normaliseret ratio var 1,5. En urinstiks viste +2 for protein og +3 for hæmaturi. Der blev udført hudbiopsi, hvorved immunglobulin A-vaskulitis (Schönlein-Henochs purpura) blev bekræftet. En uge efter påbegyndelse af peroral prednisolonbehandling sås der klinisk fremgang og normalisering af nyreparametrene.

Korrespondance. Persia Shahriari. E-mail: persia@persia.dk
Publiceret på Ugeskriftet.dk 23. august 2021
Interessekonflikter Ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk