Content area

|

Serotoninsyndrom efter få doser af mirtazapin

Serotoninsyndrom er en sjælden neuropsykiatrisk tilstand, som defineres ved neuromuskulær excitabilitet som følge af et serotonergtvirkende stof
De hyppigst benyttede diagnostiske kriterier for serotoninsyndrom er Hunterkriterierne.
Forfatter(e)
Redaktionen

Tre dage efter påbegyndelse af mirtazapinbehandling blev en 67-årig kvinde indlagt med gangbesvær, initiativløshed og rysten på hænderne, som vanskeliggjorde spisning. Læs mere i kasuistikken af Sagar et. al. om diagnostikken og behandlingen.

Læs kasuistik
Serotoninsyndrom kort efter påbegyndelse af lavdosismirtazapinbehandling
Malini Sagar, Mette Lindelof & Magnus Spangsberg Boesen

Right side