Skip to main content

Simpel, øvre luftvej-infektion kan blive livstruende

cover

Adam Omari & Irene Wessel

4. dec. 2023
2 min.

En 86-årig mand blev efter en videokonsultation henvist fra egen læge til øre-næse-hals-kirurgisk ambulatorium med mistanke om tonsillitis/peritonsillær absces (PTA). Han var dagen inden blevet undersøgt i lægevagten og var sat i behandling med peroral penicillin.

Patienten beskrev tiltagende synkesmerter med forværring og kunne nu hverken spise, drikke eller synke spyt. Ved en objektiv undersøgelse fandt man taledyspnø og inspiratorisk stridor. Der var hverken trismus, uvuladeviation eller asymmetri af ganebuer. Fiberskopi viste betydelig bløddelshævelse af epiglottis og vallecula epiglottica, hvor sidstnævnte var helt udslettet.

Patienten blev indlagt i intubationsberedskab på intensivafdeling og modtog intravenøs behandling med cefuroxim og steroid. Grundet uændrede forhold dagen efter blev der foretaget CT med kontrast, der viste højresidig PTA samt sænkningsabsces til vallecula epiglottica. Efter tonsillektomi og udtømning af absces blev patienten symptomfri og kunne udskrives.

Absces i vallecula epiglottica er en sjælden og potentielt livstruende tilstand, der kan føre til akut kompromitterede luftveje [1-3]. Sænkningsabscesser kan opstå som komplikation til PTA [3]. Klinisk differentiering mellem simpel, øvre luftvej-infektion og potentielt respirationstruende tilstand er inspiratorisk stridor, synkebesvær (spytflåd) og hurtig forværring [1,2].

Korrespondance Adam Omari. E-mail: adam.omari@hotmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 4. december 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V72005

Referencer

  1. Ito K, Chitose H, Koganemaru M. Four cases of acute epiglottitis with a peritonsillar abscess. Auris Nasus Larynx. 2011;38(2):284-8. doi: 10.1016/j.anl.2010.06.004.
  2. Berger G, Landau T, Berger S et al. The rising incidence of adult acute epiglottitis and epiglottic abscess. Am J Otolaryngol. 2003;24(6):374-83. doi: 10.1016/s0196-0709(03)00083-8.
  3. Klug TE, Greve T, Hentze M. Complications of peritonsillar abscess. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2020;19(1):32. doi: 10.1186/s12941-020-00375-x.