Skip to main content

Simpel præputialcyste

Reservelæge Mikhail Diatchikhine & overlæge Niels Christian Langkilde Kolding og Fredericia Sygehuse, Urologisk Afdeling

21. apr. 2008
4 min.

Peniscyster er temmelig sjældne læsioner. Epidermoide cyster er dog velbeskrevet i litteraturen. Her rapporterer vi om et tilfælde af en hurtigudviklet, simpel cyste hos en 21-årig ung mand. Cysten var placeret på den dorsale side af forhuden.

Peniscyster er temmelig sjældne læsioner. Ved gennemgang af den engelsksprogede litteratur har vi fundet, at der er rapporteret mange gange om epidermoide cyster [1-4]. Her omtaler vi et tilfælde med en hurtigtudviklet simpel cyste med placering i den dorsale side af forhuden hos en voksen mand.

Sygehistorie

En 21-årig tidligere rask mand blev henvist til vores afdeling på grund af en knudedannelse i den dorsale side af præputiet. Der var ingen anamnestiske oplysninger om forudgående traume eller infektion. Patienten havde ingen vandladningsgener, men knudedannelsen gav kosmetiske gener, hvilket var grunden til henvendelsen.

Ved en klinisk undersøgelse blev der fundet en 1 × 3 cm stor cystisk proces på den dorsale side af præputiet. Den var uøm ved palpation og velafgrænset fra det omkringliggende væv (Figur 1 ).

Patienten fik excideret den cystiske proces i lokal anæstesi. Under operationen blev det konstateret, at processen havde en lidt uskarp afgrænsning til hinderne over det kavernøse væv.

En efterfølgende histopatologisk undersøgelse viste en cyste, der var beklædt med et fuldstændig afglattet og ukarakteristisk cellelag. Dog fandtes der også accentueret bindevæv i cystevæggen. Der blev ikke fundet noget malignt.

Diskussion

Penile cyster er sjældent forekommende tilstande. Ætiologien er uklar. De mest velbeskrevne cyster er epidermoide cyster [1-4]. De er medfødte og er et resultat af en fejl ved lukningen af den mediane rafe eller simpel mekanisk implantation af epidermale fragmenter under embryogenesen. Disse cyster har tæt relation til den mediane rafe og ses som en langsomt udviklet udfyldning på langs af penis. Cystevæggen er beklædt med et veludviklet epitel uden hudadneks (hårsække og svedkirtler). Derudover kan de epidermoide cyster være konsekvenser af penil kirurgi: cirkumcision, operation for hypospadi osv. [5].

I det omtalte tilfælde drejede det sig om en cystisk proces, der befandt sig på den dorsale side af præputiet. Cysten var beklædt med et ukarakteristisk cellelag og havde intim relation til hinderne omkring det kavernøse væv. Således kan man antage, at det var en simpel cyste, som stammede fra bindevæv.

Diagnosticering af cystiske processer på penis er enkel. Diagnosen stilles ved omhyggelig objektiv undersøgelse. Dog kan akkumuleret smegma under et ikke retinerbart præputium ligne en cyste og er som sådan den væsentligste differentialdiagnose. I tvivlssituationer kan det være påkrævet med ultralydskanning eller computertomografi [1]. Den endelige diagnose stilles på basis af en histopatologisk undersøgelse, hvor man kan adskille simple cyster, epidermoide cyster og teratomer. Uanset cystens type og placering findes der fælles indikationer for kirurgisk behandling: infektion, smerter, kosmetiske gener og obstruktive gener fra urinvejene. Der foretages en simpel excision med primær lukning af huden [3].

Man diskuterer i litteraturen nødvendigheden af efterfølgende kontrol efter excision af penile cyster[1]. I vort tilfælde har patienten ikke været kontrolleret, idet det histologiske svar var benignt.


Mikhail Diatchikhine, Kløvervænget 24 C, -11, DK-5000 Odense C. E-mail: mikhail_diatchikhin@hotmail.com

Antaget: 2. marts 2007

Interessekonflikter: Ingen

Taksigelser: Vi vil takke overlæge Bjarne Nielsen, Patologisk Institut, Laboratoriecentret, Vejle Sygehus for hans bidrag til artiklen.

Summary

Summary Penile cysts Ugeskr Læger 2008;170(17):1474 Penile cysts are rare. In the literature, epidermoid cysts of the penis are a well-described entity. Here we describe a 21-year old male who presented with a simple cyst on the dorsal aspect of the prepuce.

Referencer

  1. Unsal A, Cimentepe E, Saglam R. Penile epidermoide cyst in an elderly patient. Int Urol Nephrol 2002;34:229-30.
  2. Asarh RG, Golitz LE, Sausker WF et al. Median raphe cysts of the penis. Arch Dermatol 1979;115:1084-6.
  3. Suwa M, Takeda M, Billim V et al. Epedermoide cyst of the penis: a case report and review of the literature. Int J Urol 2002;7:431-3.
  4. Claudy AL, Dutoit M, Bucheron S. Epidermal and urethroid penile cyst. Acta Derm Venereol 1991;71:61-2.
  5. Elder JS. Congenital anomalies of the genitalia. I: Walsh PC, Retik AB, Darracott Vaughan E et al, red. Campbel´s Urology - 7th edition. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:2122.