Content area

|

Sjælden årsag til akut opstået åndenød hos en 15-årig dreng

Venøs lyskeaneurisme var årsagen til lungeemboli hos en tidligere rask normalvægtig dreng.
Ugeskr Læger 2022;184:V08210662
Forfatter(e)
Redaktionen

Hansen og Lundstrøm beskriver en sygehistorie, hvor en 15-årig dreng uden familiære dispositioner til tromboemboliske sygdomme blev akut indlagt med åndenød, hoste, smerter i brystet og i højre lyske. Torakal CT-angiografi viste multiple lungeembolier (LE) og MR-skanning af begge ben viste et højresidigt aneurisme i v. femoralis communis med massiv trombedannelse. Forfatterne anfører, at venøse aneurismer i underekstremiteterne ofte fører til recidiverende LE, hvorfor kirurgisk behandling anbefales.

Læs kasuistik
Multiple lungeembolier hos en 15-årig med venøst lyskeaneurisme
Thea Ellehammer Hansen & Kaare Engell Lundstrøm

Right side

af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar