Content area

|
|

Sjælden tuberkuløs spondylitis i columna thoracalis

Forfatter(e)

Mustafa Sahid Mahamoud1 & Ane Simony2

1) Akutafdelingen Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt, 2) Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt

Ugeskr Læger 2021;183:V71085

En 32-årig kvinde, som oprindeligt kom fra Filippinerne, havde siden februar 2020 haft tiltagende rygsmerter. Initialt blev smerterne tolket som værende af muskulær karakter, idet hun var impliceret i et biluheld på daværende tidspunkt. I juli 2020 blev hun igen set i akutmodtagelsen, og smerterne var nu uudholdelige, uden at der dog havde været et nyt forudgående traume. Objektivt var patienten upåfaldende fraset perkussionsømhed ved Th 9, hvorefter der blev taget et røntgenbillede af columna thoracalis. Her fandt man en kompressionsfraktur af Th 9. Patienten var neurologisk intakt.

Efterfølgende MR-skanning og PET-CT med biopsi bekræftede dog inflammatorisk tuberkuløs spondylitis, og der blev iværksat relevant behandling hos infektionsmedicnerne.

MR-skanningen viser kileformet sammenfald i Th3 med bløddelskomponent anteriort. Desuden var der højsignale forandringer i processus spinosi Th4 vertebra. Sammenfald ses også i Th9 vertebra med bløddelskomponenter. Hyperintense signalforandringer ses i L1-L5 vertebrae samt T1 og T2.

Tilstanden er sjælden i Danmark og er endemisk i visse ulande. Den spredes primært hæmatogent og udgør 1-2% af de ekstrapulmonale manifestationer af tuberkulose [1].

Tuberkuløs spondylitis behandles med antibiotika [2].Korrespondance Mustafa Sahid Mahamoud. E-mail: Mustafa.Sahid.Mahamoud@rsyd.dk
Publiceret på ugeskriftet.dk 22. november 2021
Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2021;183:V71085

Reference: 
Ugeskr Læger 2021;183:V71085

Referencer

  1. Dunn RN, Husien BM, Spinal tuberculosis. Bone Joint J 2018;100-B:425-31.

  2. Johansen IS, Nielsen SL, Hove M et al. Characteristics and clinical outcome of bone and joint tuberculosis from 1994 to 2011: a retrospective register-based study in Denmark. Clin Infect Dis 2015;61:554-62.

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar