Content area

|
|

Skal blodtrykket behandles i den akutte fase af apopleksi?

Forfatter(e)
Grethe Andersen
Apopleksi er den tredjehyppigste dødsårsag, og apopleksi er den hyppigste årsag til erhvervet handicap i den vestlige verden. Den vigtigste faktor i primærprofylaksen mod apopleksi er kontrol af forhøjet blodtryk (1). Ved akut apopleksi ses forhøjet blodtryk hos 50-75% af patienterne, hvoraf halvdelen har et forud kendt, forhøjet blodtryk. I de fleste tilfælde ses et spontant blodtryksfald i de første uger efter apopleksien, men hos ca. en tredjedel af patienterne forbliver blodtrykket højt. Det akutte blodtryk synes at have betydning for prognosen, idet der synes at være flere tilfælde med...
Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(11):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side