Content area

|
|

Skal patienter med KOL øge deres forebyggende inhalationsmedicin ved første tegn på en forkølelse?

Øgning af dosis af inhaleret steroid og langtidsvirkende beta-2-agonist ved tegn på øvre luftvejs-infektion resulterede ikke i færre eksacerbationer.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Eksacerbationer er en væsentlig komplikation til KOL. Den forebyggende inhalationsbehandling har blandt andet som et vigtigt mål at reducere antallet af eksacerbationer. De fleste eksacerbationer udløses af en øvre luftvejs-infektion med virus, som hos mange patienter progredierer til en bakteriel bronkial infektion. En begyndende forkølelse kan således være en forløber for en eksacerbation. Et nyt studie undersøger effekten af at fordoble inhaleret steroid-/langtidsvirkende beta-2-agonist-behandlingen ved tegn på forkølelse med henblik på at forebygge en efterfølgende eksacerbation. Den primære effektparameter, som var antallet af eksacerbationer i de efterfølgende 21 dage, blev ikke nedsat af fordoblingen af medicinen, men risikoen for at blive indlagt blev reduceret med ca. 70% (p = 0,01). En subanalyse viste, at blandt patienter, som havde den sværeste grad af KOL (FEV1 < 50% af forventet værdi og Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease-gruppe C og D), var fordoblingen af medicinen associeret til en tilsvarende reduktion i forekomsten af alle eksacerbationer.

Professor Jørgen Vestbo, Manchester University, kommenterer: »Baseret på denne undersøgelse er der ingen grund til at variere dosis af inhalationssteroid ved KOL, hvor en lav dosis synes at være tilstrækkeligt. Det går også fint i tråd med den aktuelle tendens til at begrænse inhalationssteroid til de sygere KOL-patienter med hyppige eksacerbationer og/eller indlæggelse for eksacerbationer«.

Stolz D, Hirsch HH, Shilter D et al. Intensified therapy with inhaled corticosteroids and long-acting beta2 agonists at the onset of upper respiratory tract infection to prevent chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. Am J respire Crit Care Med 2018;197:1136-46.

Interessekonflikter: JV har deltaget i advisory boards for AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim og Chiesi og har undervist for AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Chiesi og Novartis.

Blad nummer: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Eva Bjerre Søndergaard | 30/11
4 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar