Content area

|
|

Skandinaviens CO2-aftryk ved indtagelse af lactulose

Forfatter(e)
Mette Reilev, Lars Christian Lund & Jesper Hallas
Klinisk Farmakologi og Farmaci, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Ugeskr Læger 2019;181:V70780

JULEARTIKEL 2019

Lactulose er et ikkeabsorberbart disakkarid, som har udbredt anvendelse som laksantium i de skandinaviske lande. Den farmakologiske virkning beror på, at lactulose passerer uabsorberet gennem tyndtarmen for derefter at udøve en osmotisk virkning i colon [1]. Imidlertid er det påvist, at Escherichia coli kan metabolisere lactulose [2] under udvikling af CO2 [3]. Det er først, når colibakteriernes kapacitet for at metabolisere lactulose er overskredet, at der er en osmotisk aktiv rest tilbage og dermed en lakserende effekt. I litteraturen er der påvist en kapacitet på op til 200 mmol lactulose dagligt [3]. Denne mængde svarer til en intestinal CO2-produktion på 61 l/dag (støkiometriske beregninger kan fås hos forfatterne).

En sådan luftudvikling vil formentlig være ganske plagsom for den enkelte lactulosebruger og dennes nærmeste omgivelser, men det synes også at være relevant at spørge, om den har miljømæssige konsekvenser. Vi besluttede os derfor for at beregne hvor meget CO2-udledning, der potentielt kunne tilskrives forbruget af lactulose i Skandinavien.

METODEr OG RESULTATER

Vi skaffede oplysninger om lactulosesalget i Danmark (medstat.dk), Norge (legemiddelforbruk.no) og Sverige (socialstyrelsen.se) (Figur 1). I løbet af perioden 2010-2017 var det samlede salg af lactulose i de skandinaviske lande 6,51 × 108 definerede døgndoser (DDD). Da 1 DDD for lactulose er 6,7 g [4], svarer denne mængde til et samlet forbrug af lactulose på 4.360 t i studieperioden. Molvægten for lactulose er 340 g (wikipedia.org). Hvert lactulosemolekyle har 12 kulstofatomer. Den samlede mængde CO2 (molvægt 44) kan derefter beregnes som:

(4360 : 342) × 12 × 44 = 6.729 t CO2

ved fuldstændig forbrænding af al lactulose, der er solgt i de skandinaviske lande i perioden 2010-2017.

Studieregistrering: ikke relevant.

DISKUSSION

Den beregnede mængde CO2, der er produceret ved metabolisering af lactulose i tarmen er ganske stor. Sammenholdes CO2-udledning ved forbrug af lactulose i de skandinaviske lande med CO2-udledningen ved flyrejser, der er på 101 g CO2 pr. km pr. passager [5], svarer det til omkring 67.000.000 km flyrejse, dvs. 1.665 gange rundt om jorden. Det skal dog tages med det forbehold, at i det omfang lactulosen ikke metaboliseres fuldstændigt af colibakterierne og dermed virker lakserende hos de enkelte brugere, vil den faktiske CO2-udledning være mindre. Der er altså tale om et worst case scenario-estimat.

Det er velkendt, at indtagelse af store mængder fiberfattig julemad kan fremkalde obstipation. Her er det vigtigt at vælge de rigtige midler. Lactulose er generelt et dårligt valg; dels er der luftudviklingen, dels er det dyrt og tungt at slæbe hjem fra apoteket, og vores patienter fortæller, at det laver grimme ringe på natbordet. På baggrund af vores videnskabelige beregninger kan vi nu tilføje, at der også er etiske grunde til at fravælge det, for fremtidige generationers skyld.

Korrespondance: Mette Reilev. E-mail: mreilev@health.sdu.dk

Antaget: 12. november 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 9. december 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Taksigelser: Björn Wettermark og Kari Furu takkes for hjælp til at skaffe svenske og norske data om lactuloseforbrug.

Litteratur: Findes i artiklen publiceret på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2019;181:V70780
Blad nummer: 

Mette Reilev, Lars Christian Lund & Jesper Hallas:

Christmas article: CO2 footprint of lactulose in Scandinavia

Ugeskr Læger 2019;181:V70780

Introduction: Lactulose is a popular osmotic laxative, and it is metabolised in the large intestine by Escherichia coli resulting in CO2 production.

Methods: Our aim was to calculate the potential CO2 footprint of lactulose in the Scandinavian countries in 2010-2017, to see if a reduction of the use of lactulose would influence the global CO2 emission.

Results: We found a value of up to 6,729 tons of CO2, corresponding to 67 million kilometers of air travel or 1,665 flights around the globe.

Conclusion: Such CO2 emission is non-trivial and adds to other arguments against the use of lactulose.

Funding: none.

Trial registration: not relevant.

LITTERATUR

  1. Florent C, Flourie B, Leblond A et al. Influence of chronic lactulose ingestion on the colonic metabolism of lactulose in man. J Clin Invest 1985;75:608-13.

  2. Sahota SS, Bramley PM, Menzies IS. The fermentation of lactulose by colonic bacteria. J Gen Microbiol 1982;128:319-25.

  3. Saunders DR, Wiggins HS. Conservation of mannitol, lactulose, and raffinose by the human colon. Am J Physiol 1981;241:G397-402.

  4. www.whocc.no (25. jul 2019).

  5. Aviation. www.carbonindependent.org/22.html (25. jul 2019).

Right side

af Anna Birthe Holmehøj Bach | 04/12
1 Kommentar
af Susanne L. M. Bülow | 03/12
1 Kommentar
af Andreas Gothardt Lundh | 02/12
1 Kommentar
af Michael Uldall Steinfath | 01/12
1 Kommentar
af Pedram Kazemi-Esfarjani | 01/12
1 Kommentar
af Bjarne Stigsby | 30/11
2 kommentarer
af Camilla Bang | 29/11
2 kommentarer
af Stine Madsen-Østerbye | 29/11
1 Kommentar