Skip to main content

Skolekarakterer hos børn født af mødre med type 1-diabetes under graviditeten

Dansk registerstudie finder, at børn, hvor moderen eller faderen havde diabetes under graviditeten, har lavere karakterer end børn født af forældre uden diabetes.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

21. jun. 2022
2 min

Det har været omdiskuteret, om type 1-diabetes (T1DM) hos den gravide kvinde kan påvirke barnets kognitive udvikling gennem udsættelse af fosteret for høje blodsukkerværdier. Et nyt dansk registerstudie undersøger skolekarakterer hos børn, hvis mødre havde diabetes under graviditeten, og sammenligner dem med karaktererne i baggrundbefolkningen og karaktererne blandt de børn, hvis fædre, men ikke mødre, har T1DM. Forfatterne inkluderer 2.144 børn med diabetiske mødre, 3.474 børn med diabetiske fædre og over 600.000 børn uden diabetes hos forældrene. De konkluderer, at både børn med diabetiske mødre og børn med diabetiske fædre har lavere karaktergennemsnit end børn fra baggrundsbefolkningen.

Professor Per Glud Ovesen, Institut for Klinisk Medicin, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitet, kommenterer: »Gravide kvinder med T1DM har øget risiko for en lang række komplikationer i graviditeten. Alle disse risici er korreleret til moderens blodglukose – jo dårligere reguleret desto større risici. I dette elegante forskningsdesign har man undersøgt børns kognitive udvikling i familier, hvor enten mor eller far har T1DM, og fundet, at der ingen forskel er, men at den er let nedsat i forhold til baggrundsbefolkningen. Forskningen viser for første gang, at det at have en forælder med en kronisk sygdom som T1DM kan være forbundet med lavere skolepræstationer og ikke skyldes, at barnet har været udsat for en dårligt reguleret diabetes hos moderen under fosterudviklingen. Men hvad er så årsagen? Studiet viser ligeledes, at både mødre og fædre med T1DM har lavere uddannelsesniveau end baggrundsbefolkningen, hvilket formentlig har en betydning. En sammenligning med børn født af forældre med anden kronisk lidelse ville være yderst relevant og interessant. Den nye teknologi i form af insulinpumper og kontinuerlige glukosemålere vil formentlig kunne give mere energi og overskud til egen uddannelse og lektiehjælp til sine børn. Det skal pointeres, at studiet kun påviser en ganske lille forskel, som i praksis formentlig ingen betydning har på individbasis«.

Spangmose AL, Skipper N, Knorr S et al. School performance in Danish children exposed to maternal type 1 diabetes in utero: a nationwide retrospective cohort study. PLoS Med. 19(4): e1003977.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen