Skip to main content

Skuldertræning til patienter med hypermobile led

Et dansk pilotstudie tyder på positive effekter af intensiv skuldertræning til patienter med hypermobilitetssyndrom.
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

13. aug. 2020
2 min.

Hypermobilitetssyndrom er en tilstand med hypermobile led og diagnosticeres klinisk ved hypermobilitet i flere led (lillefinger, tommelfinger, albue, knæ og hofte) samt tilstedeværelse af ledsmerter i mere end tre måneder. I nogle opgørelser angives det, at op mod 30% af den danske befolkning har hypermobile led, og at hypermobiliteten er associeret til øget forekomst af skuldersymptomer, herunder nedsat styrke, kroniske smerter og episoder med subluksationer, hvor skulderen går delvist af led, når armen løftes. Evidens for effekten af skuldertræning ved hypermobilitetssyndrom er sparsomt belyst. I et nyt dansk pilotstudie har man undersøgt gennemførlighed og effekt af et 16-ugers intensivt træningsprogram hos patienter med hypermobilitet og skulderinstabilitet og/eller skuldersmerter i over tre måneder. Forfatterne rapporterer, at patienterne kunne gennemføre programmet, som havde en positiv effekt på smerter og skuldermobilitet.

Forskningsleder, ph.d. Kim Gordon Ingwersen, Fysio- og Ergoterapi, Sygehus Lillebælt, kommenterer: »Et randomiseret klinisk studie, kan være vanskeligt at gennemføre, når interventionen er et for deltagerne tidskrævende projekt. Når interventionen bryder med generelle antagelser, er det ekstra relevant at afprøve sin intervention i mindre målestok, før et større randomiseret forsøg igangsættes. Det er derfor yderst relevant, at Liaghat et al indleder deres planlagte randomiserede studie med et feasibilitystudie af sikkerhed og gennemførlighed af projektet. Som studiet indikerer, er aktiv træningsintervention med høj belastning både sikkert og muligt at gennemføre for denne patientgruppe, hvilket er i modstrid med de generelle anbefalinger, der er baseret på lav belastning og begrænset bevægeudslag. Studiet falder dog ind i en generel trend inden for forskning i muskel- og skeletsmerter, hvor interventionerne i tiltagende grad fokuserer på simple styrkeøvelser med øget belastning, frem for på komplekse neuromuskulære stabilitetsøvelser med lav belastning. Det er dog for tidligt at glæde sig over den positive effekt af interventionen, da der ikke var en kontrolgruppe, hvorfor den endelige konklusion må afvente et randomiseret studie«.

Liaghat B, Skou ST, Jørgensen U et al. Heavy shoulder strengthening exercise in people with hypermobility spectrum disorder (HSD) and long-lasting shoulder symptoms: a feasibility study. Pilot Feasibility Stud 2020;6:97.

Interessekonflikter: ingen