Skip to main content

Søgen efter nye behandlingsprincipper til avanceret pancreascancer

Det monoklonale antistof sotorasib viser antineoplastisk aktivitet hos patienter med avanceret KRAS p.G12C-muteret pancreascancer, som progredierer efter førstelinjebehandling.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadl.dk 

2. mar. 2023
2 min.

Modsat flere andre kræftformer, hvor vi har set betydelige behandlingsfremskridt, er pancreascancer fortsat et meget stort sundhedsproblem. Diagnosen stilles sent, og ved inoperabel sygdom har de konventionelle behandlingsmetoder mindre effekt på sygdomsforløbet. Dette resulterer i, at den gennemsnitlige overlevelsestid, efter at diagnosen er stillet, kun er et halvt år. Der forskes i nye behandlingsprincipper, og et nyt studie undersøger effekt af det monoklonale antistof sotorasib til den undergruppe af patienterne, som har en såkaldt KRAS p.G12C-mutation. Resultaterne for både fase 1- og fase 2-forsøget rapporteres for i alt 38 patienter med metastaserende sygdom. Forfatterne rapporterer behandlingsrespons hos ca. 20% og en acceptabel bivirkningsprofil.

Professor overlæge Per Pfeiffer, Forskningsenhed for Onkologi, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Pancreascancer (PDAC) er den mest aggressive kræftform, antallet er stigende, og færre end 10% helbredes. For ti år siden viste to randomiserede studier, at kombinationskemoterapi forlænger medianoverlevelsen fra seks til ti måneder. Siden er der kun sket beskedne fremskridt, det forventes ikke, at ny kemoterapi vil forbedre resultaterne, men præcisionsmedicin baseret på molekylært definerede forandringer kan være en vej frem. Omkring 90% af PDAC-patienter har KRAS-mutation, og målrettet behandling mod KRAS har længe været anset for umuligt, men de nye ​​KRAS p.G12C-hæmmere er lovende. En række andre forandringer (f.eks. dMMR, NTRK-fusioner, BRAF) er ligeledes targeterbare, men alle er, som KRAS p.G12C, meget sjældne. Det er derfor vigtigt, at der er indgået en aftale mellem Dansk Pancreas Cancer Gruppe og Nationalt Genom Center om mulighed for helgenomsekventering af patienter med PDAC, og de første få patienter er ved at blive testet. Logistikken for analyserne skal på plads i hele landet og DPCG projekterer et randomiseret studie, der forhåbentligt kan bekræfte gavn af målrettet behandling i forhold til vanlig kemoterapi. Præcisionsmedicin har potentialet til at revolutionere behandlingen af ​​patienter med PDAC«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen