Skip to main content

»Sommer på godt og ondt«

Anja Pinborg, Lene Agersnap, Jeanett Bauer, Thomas Benfield, Ismail Gögenur, Peter Lange & Per Lav Madsen

Ugeskr Læger 2016;178:V68706

5. sep. 2016
3 min.

Sommeren går på hæld, og det betyder blomstrende videnskabelig aktivitet, som kan mærkes i Ugeskrift for Lægers redaktion. Vi er klar til at tage fat på efteråret og glæder os over den stigning, vi ser i kvaliteten af de indsendte videnskabelige artikler, og den nu meget kortere ventetid på publicering. Vi modtager særdeles mange gode forespørgsler på statusartikler og kasuistikker, og samtidig er vi i stigende grad begyndt at invitere statusartikler på områder, som er relativt ubelyste, eller hvor banebrydende ny viden er dukket op.

Også i Danish Medical Journal (DMJ) lægger vi vægt på høj videnskabelig standard, hvor vi har mulighed for at håndplukke de bedste og for læserne mest interessante artikler.

Der hersker en smule forvirring om DMJ, så kort fortalt er DMJ den engelsksprogede videnskabelige del af Ugeskrift for Læger, og hertil skal alle original-
artikler, systematiske review, protokolartikler og afhandlinger indsendes på engelsk. De kræver ikke for-udgående forespørgsel. Artiklerne publiceres online
www.danmedj.dk, og et engelsk abstrakt bringes i Ugeskrift for Læger. Statusartikler og kasuistikker til Ugeskrift for Læger skal skrives på dansk og kræver en forudgående forespørgsel, der behandles af den samlede redaktion.

Alle artikler til Ugeskrift for Læger og DMJ gennemgår den samme videnskabelige proces med en screen-ing ved den videnskabelige redaktør. De manuskripter, der vurderes at være af højeste kvalitet og interesse for læserne, sendes videre til en af de fem assisterende videnskabelige redaktører, som ligeledes vurderer manuskriptet med mulighed for at afvise det uden peer review. Artikler, der sendes til peer review, sendes ofte og helst til to bedømmere. Alle artikler diskuteres på vores ugentlige redaktionsmøde, før der tages endelig beslutning om accept eller afvisning.

Visionen for os er at publicere videnskab af høj kvalitet med nyhedsværdi specielt med sigte på læger, som arbejder i Danmark. Vi behandler gerne kontroversielle emner, som kan skabe en god, saglig og konstruktiv videnskabelig debat. Men desværre har vi over sommeren set et par debatter, som er »kørt af sporet«. Senest debatten om omskæring af mænd, som udsprang af et systematisk review publiceret i DMJ 30. juni 2016. Ud over en kritisk debat på Ugeskriftet.dk om artiklens metode, bevægede debatten sig også ind på forfatternes motivation for at nå til artiklens konklusion og DMJ’s redaktions interesse i at antage artiklen. Debatten kørte parallelt på de sociale medier, hvor tonen var mere ubehagelig, bl.a. blev der luftet krav om, at forfattere og redaktion skulle angive andet end økonomiske interessekonflikter.

Vi vil gerne understrege, at det er Ugeskrift for Lægers og DMJ’s opgave at publicere artikler af høj videnskabelig standard, og vi mener ikke, at der kan sås tvivl om artiklens lødighed. Det må til hver en tid være videnskabens opgave objektivt og efter standardiserede metoder at undersøge givne spørgsmål og komme med saglige videnskabeligt funderede svar baseret på det givne højeste evidensgrundlag. Vi vil meget gerne skabe debat om videnskabelige emner, men ikke hvis den bliver af mere tvivlsom eller personlig karakter.

Vi er i redaktionen ansat og arbejder ud fra vores faglige kvalifikationer og forholder os objektivt til det videnskabelige arbejde. Vi ønsker ikke tilstande, hvor den videnskabelige redaktion skal angive yderligere oplysninger end dem, der er i ICMJE’s formular til angivelse af interessekonflikter. Lad os bevare et system, som beror på tillid og ikke på mistillid, og lad os frem for alt bevare en sober tone i debatten såvel i Ugeskrift for Læger som på de sociale medier.

Som noget nyt er vi alene med fokus på en artikel eller en medicinsk nyhed i Ugeskrift for Læger begyndt at lave videnskabspodcast, som omhandler især nye diagnostik- eller behandlingsformer eller banebrydende landvindinger. Programmet består af en kort indføring i emnet og et interview med en af de videnskabelige redaktører eller en ekspert udefra. Indslaget er af 15-20 min varighed, og timingen er, at historien bringes kort før eller efter, at artiklen publiceres.

God læse-lytte-lyst.

KORRESPONDANCE:
Anja Pinborg,
Ugeskrift for Læger.
E-mail: anja.bisgaard.
pinborg@regionh.dk

INTERESSEKONFLIKTER: Den videnskabelige
redaktions ICMJE-formularer er tilgængelige
på Ugeskriftet.dk (http://ugeskriftet.dk/videnskabelig-redaktion)